Pagina 2 van 6

Programma Wonen en zorg voor ouderen

Er komt steeds meer belangstelling

Rapport | 01-11-2022

Het doel van dit programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen. Om dat te realiseren moet er, gelet op de vergrijzing, veel voor ouderen worden gebouwd. Door woningen op maat voor ouderen te bouwen, wordt er een verhuisketen op gang gebracht.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/23/programma-wonen-en-zorg-voor-ouderen

Algemene Ledenvergadering 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 oktober 2022 is het financieel jaarverslag 2021 en Begroting 2023 besproken en een kascommissie benoemd. Financieel en wat het ledenaantal, bestuur en activiteiten betreft is de vereniging gezond.

Er is een presentatie gegeven over onze locatie Zuidbroek. Ook andere mogelijke locaties zijn belicht o.a. in Enter, in centrum Wierden en buitengebied. Want we gaan door!

Wat het buitengebied betreft: Onze werkgroep Noaberserf houdt eind oktober een brainstormsessie over een te maken flyer.

We danken Zorgboerderij De Piet dat we gebruik mogen maken van hun locatie voor onze vergaderingen!

Ondersteuningsubsidie van Twentse Noabers Fonds.

De werkgroep NOABERSERF vereniging Hôfke te Wierden heeft een toekenning gekregen van een ondersteuningsubsidie van Twentse Noabers Fonds.

De subsidie is afkomstig van Provincie Overijssel en is uitbetaald door stichting Stimuland.

We zijn de bovengenoemde organisaties zeer dankbaar voor.

Met deze ondersteuning kan de werkgroep noaberserf de volgende activiteit realiseren:

Een unieke, informatieve en inspirerende flyer, die verspreid kan worden onder potentiële  grondbezitters in het buitengebied van Wierden. De flyer geeft een beeld van het noaberserf dat de vereniging Hôfke te Wierden voor ogen heeft en nodigt grondeigenaren uit om contact op te nemen. Uiteindelijk moet dit leiden tot het vinden van een geschikte locatie die we in samenwerking met onder anderen de gemeente kunnen ontwikkelen.

Keuze partner bouwer locatie Zuidbroek

Met de belangstellende leden van onze hofje op locatie Zuidbroek zijn begin juli 2022 de presentaties besproken van mogelijke bouwers van ons hofje.

Na zorgvuldige besprekingen met mogelijke bouwers en afweging is door de toekomstige kandidaten Zuidbroek bewoners een keuze gemaakt voor onze partner als bouwer!

Wie gekozen is? Dat houden we nog geheim!

Heeft u ook belangstelling voor ons hofje in Zuidbroek Wierden?

U kunt als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken:

Als lid wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten en heeft u invloed op het bouwen. U heeft ook voorrang op de leden, die zich later aanmelden.

Noabershof Riessen helpt andere Twentse initiatieven op weg

Bron: Tubantia Yvet Maassen 02-05-22, 06:45

RIJSSEN – In meerdere Twentse gemeenten lopen burgerinitiatieven voor een Noabershof. Een woonvorm die niet veel voorkomt in de regio, maar wel gewild is. In Rijssen is de droom al werkelijkheid geworden. Kartrekker Noabershof Riessen gaat andere initiatieven op weg helpen. 

Twents Noabershof-overleg

„We zijn daarom een Twents Noabershof-overleg begonnen. We helpen elkaar.” De eerste kennismakingsgesprekken zijn al afgerond. Daaruit bleek dat er verschillen zijn tussen de burgerinitiatieven. Nijland: „Sommige zijn gericht op senioren, andere juist op starters, of op gemengde generaties. De een focust zich op huur, de ander op koop.”

De  verschillende burgerinitiatieven willen nu elk kwartaal samenkomen om kennis te delen. „In volgende gesprekken gaan we kijken hoe we elkaar concreet kunnen versterken en waar we kunnen samenwerken. In ieder geval op het punt van publiciteit en website,” vertelt Nijland.

Noabershof Riessen, het eerste bewoonde hofje in de regio, is een voorbeeld voor de anderen die nog niet zo ver zijn, zoals Nijverdal, Wierden, Almelo, Enschede, Holten, Goor en Hengevelde. Stuk voor stuk gemeenten die ook aansluiten bij het overleg.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑