Auteur: admin (Pagina 1 van 4)

Nieuwsbrief 01-22

Een voorspoedig en gezond 2022 gewenst!

In deze nieuwsbrief willen we vooral vooruit kijken naar wat komen gaat en even niet wat betreft Corona want we hebben wel geleerd en ervaren hoe onvoorspelbaar dat kan zijn.


Positieve ontwikkelingen

Samen een woonhof realiseren vraagt veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral ook veel overleg. Verder zijn we afhankelijk van veel factoren waar geen invloed op hebt zoals de oververhitte woningmarkt en de explosieve stijging van de grond- en bouwkosten. Temeer een uitdaging om samen toch iets moois neer te gaan zetten waar we trots op kunnen zijn.
 
Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen die daarbij gaan helpen:

– We hebben een nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; kortweg een minister van Wonen. Hugo de Jonge kan zich de komende periode ten volle hierop richten. De crisis op de woningmarkt is één van de nieuwe prioriteiten voor het nieuwe kabinet. Meer bouwen! [voor de juiste doelgroepen]


– In maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Een mogelijkheid voor alle burgers van Wierden om hun stem te laten horen. De verschillende partijen zeggen in hun programma ook allemaal iets over wonen in onze mooie gemeente Wierden. Toch goed om dat eens naast elkaar te leggen en mee te nemen in uw overwegingen.

– De huizenprijzen zijn torenhoog; zo hoog dat ze eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken in 2022. Datzelfde geldt voor de bouwmaterialen. Zo is de houtprijs al weer voorzichtig aan het dalen.

– En hout wordt een steeds belangrijker bouwmateriaal omdat het duurzaam is en er veel minder Co2 en stikstof uitgestoten wordt dan bij bouwen met beton en metaal. Maar liefst 7% van de wereldwijde Co2 uitstoot wordt veroorzaakt door cementproductie. Een doelstelling van onze vereniging is om te bouwen met duurzame, natuurlijke materialen. Het is een positieve ontwikkeling dat de vijf grootste bouwbedrijven alleen nog duurzaam hout gaan gebruiken bij hun bouwprojecten en zich voorbereiden om meer huizen van hout te gaan bouwen. Het is nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.


– We zien in het hele land een trend dat er wordt gebouwd rondom een hof of plein wat het omzien naar elkaar bevordert.

– De groep 60-plussers wordt steeds groter; nu al 20% van de totale bevolking van Nederland. Een groep om serieus rekening mee te houden op de woningmarkt. Als de kinderen de deur uit zijn blijven ze vaak wonen in grote huizen waar ook een gezin kan wonen. Ze willen wel verhuizen maar er zijn heel vaak geen geschikte levensloopbestendige woningen. Steeds meer gemeenten, waaronder Wierden, zien in dat de doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht kan worden door woningen te bouwen voor de 60-plussers.

– Vooruitstrevende gemeenten hebben al plannen gemaakt voor de vele agrarische bedrijven die leeg komen te staan in de komende jaren door, met behoud van de landschappelijke uitstraling van het boerenerf, woningbouw toe te staan in de vorm van een ‘noaberserf’.


Onze speerpunten voor 2022

– Realisatie van een woonhof op het Zuidbroek.

– Onderzoeken van mogelijkheden van een woonhof in de kern van Wierden en Enter.

– Verkennen van de mogelijkheden van een ‘noaberserf’ in het buitengebied van Wierden.


Het ‘noaberserf’

Een aantal leden van onze vereniging hebben bij aanmelding aangegeven de voorkeur te geven aan een woonhof in het buitengebied. De komende jaren zijn er misschien kansen om dit te realiseren omdat meer boeren om welke redenen dan ook, gaan stoppen met agrarische activiteiten. We hebben al een paar keer overleg gehad met de erfcoaches om dit te bespreken met agrariërs die willen stoppen zodat zij dit als optie kunnen meenemen in hun denken over de toekomst van hun erf. Door de bestaande boerderijwoning bijv. in twee appartementen te verdelen en in de schuren enkele appartementen te maken wordt de uitstraling van het oorspronkelijke erf behouden.

Heeft u ook belangstelling voor wonen op een ‘noaberserf’ en wilt u meedenken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Wierden? Stuur dan een mailtje naar info@hofketewierden.nl.


Kortom, veel positieve ontwikkelingen die van 2022 een mooi jaar kunnen maken.
Onze verwachtingen zijn in ieder geval groot!

 
Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

Het bestuur van vereniging Hôfke te Wierden wenst iedereen een Gezond 2022.


We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar.

Niet alleen vanwege corona maar vooral ook op de ontwikkelingen van onze vereniging.

We hebben nieuwe leden mogen verwelkomen.
Eindelijk konden we elkaar fysiek ontmoeten.
En! Er is concreet zicht op een locatie in Zuidbroek.

We danken hartelijk alle leden en belangstellenden voor de steun aan onze vereniging Hôfke te Wierden.

Met de hoop dat we iedereen in goede gezondheid mogen zien in het nieuwe jaar 2022.
Met veel energie bouwen we verder aan onze droom.

Jan, Gert, Heino, Jan, Jenny en Anneke.

Informatiebijeenkomst Noabershof Nijverdal op 15 november

https://www.hartvanhellendoorn.nl/22732/informatiebijeenkomst-noabershof-nijverdal-op-15-november#.YW8bZTNNfD9

Belangstellenden kunnen op 15 november 2021 naar een informatie bijeenkomst van Noabershof Nijverdal.

De avond begint om 19.30 uur in het Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal

Omdat er vanwege de coronamaatregelen een beperking zit in de zaalcapaciteit moet men zich wel aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan door een mail te sturen naar info@noabershofnijverdal.nl. Daarbij moet men aangeven met hoeveel personen men komt.

https://www.noabershofnijverdal.nl/

Nieuwsbrief 02-21

Het is al weer een hele tijd geleden dat we u via deze website hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een woonhof in Wierden. Toch is er er in de tussentijd veel gebeurd.

Ondanks Corona hebben we digitaal contact onderhouden met de Gemeente Wierden. Er zijn gesprekken geweest met de erfcoach om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een woonhof in het buitengebied van Wierden.

Bijna een jaar na de oprichting van onze vereniging hebben we op woensdag 19 mei dit eindelijk kunnen vieren door een fysieke bijeenkomst voor alle leden. Het was een gezellige avond en de taart was heerlijk! 


Mogelijke woonhof in Zuidbroek

Dinsdag 18 mei hadden we digitaal overleg met de gemeente Wierden. Omdat de gemeente (tijdelijk) een nieuwe medewerker had aangesteld hebben we in dit overleg nog eens herhaald wat we verstaan onder een woonhof. 


Veel mensen denken bij ons initiatief aan een Knarrenhof. Wij hebben verduidelijkt dat we juist geen Knarrenhof voor ogen hebben en wat dan wel en voor wie. Ook hebben we toegelicht waarom we graag een woonhof willen. Dan komt ook altijd weer de vraag op tafel waar in Wierden een woonhof mogelijk is. Eerlijk gezegd werden we toen blij verrast door het antwoord van de gemeente Wierden. Ze willen samen met ons onderzoeken of een woonhof in Zuidbroek mogelijk is. Het gaat dan om 10 tot 12 woningen rond een gezamenlijke binnentuin. 

Woensdag 22 september hebben we een avond gehad met de belangstellende leden voor een woonhof in Zuidbroek. Die avond hebben we met elkaar nagedacht over een verdere invulling en heeft ieder zijn/haar voorkeuren kunnen uitspreken. De uitkomsten van deze avond nemen we mee naar een volgend overleg met de gemeente Wierden.

Mocht u belangstelling hebben voor het wonen in een woonhof in Zuidbroek of een andere locatie dan kunt u lid worden van onze vereniging. U kunt zich opgeven via
https://hofketewierden.nl/aanmelden-als-lid/

U leest daar ook wat de voordelen zijn van het lidmaatschap.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u dit via de optie ‘contact’:  https://hofketewierden.nl/contact/


Een woonhof op een boerenerf

In de media heeft u vast wel gelezen dat er de komende jaren een andere bestemming gezocht gaat worden voor boeren die gaan stoppen.

Wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de uitstraling van de boerenerf te behouden en in de boerderij en/of schuren appartementen te realiseren. Veel mensen van alle leeftijden willen op zo’n boerenerf wonen en eventueel werken. U kunt daarbij denken aan een voedselbos, natuurbeheer, een rustpunt voor fietsers en wandelaars enz. 


Mooie voorbeelden

Er komen steeds meer voorbeelden van woonvormen waarbij het samen leven in een woonhof en naar elkaar omzien centraal staan. Neemt u eens een kijkje op onze website of google eens met de zoekopdracht ‘woonhof’.


Als vereniging onderhouden we ook contact met omliggende gemeenten waar wooninitiatieven door burgers worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is de Noaberhof Op ’n Esch in Rijssen van de Stichting Noabershof Riessen. Op onze website vind u meer voorbeel
den.


Vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (Voorzitter)

« Oudere berichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑