Auteur: admin (Pagina 1 van 5)

Algemene Ledenvergadering 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 oktober 2022 is het financieel jaarverslag 2021 en Begroting 2023 besproken en een kascommissie benoemd. Financieel en wat het ledenaantal, bestuur en activiteiten betreft is de vereniging gezond.

Er is een presentatie gegeven over onze locatie Zuidbroek. Ook andere mogelijke locaties zijn belicht o.a. in Enter, in centrum Wierden en buitengebied. Want we gaan door!

Wat het buitengebied betreft: Onze werkgroep Noaberserf houdt eind oktober een brainstormsessie over een te maken flyer.

We danken Zorgboerderij De Piet dat we gebruik mogen maken van hun locatie voor onze vergaderingen!

Ondersteuningsubsidie van Twentse Noabers Fonds.

De werkgroep NOABERSERF vereniging Hôfke te Wierden heeft een toekenning gekregen van een ondersteuningsubsidie van Twentse Noabers Fonds.

De subsidie is afkomstig van Provincie Overijssel en is uitbetaald door stichting Stimuland.

We zijn de bovengenoemde organisaties zeer dankbaar voor.

Met deze ondersteuning kan de werkgroep noaberserf de volgende activiteit realiseren:

Een unieke, informatieve en inspirerende flyer, die verspreid kan worden onder potentiële  grondbezitters in het buitengebied van Wierden. De flyer geeft een beeld van het noaberserf dat de vereniging Hôfke te Wierden voor ogen heeft en nodigt grondeigenaren uit om contact op te nemen. Uiteindelijk moet dit leiden tot het vinden van een geschikte locatie die we in samenwerking met onder anderen de gemeente kunnen ontwikkelen.

Keuze partner bouwer locatie Zuidbroek

Met de belangstellende leden van onze hofje op locatie Zuidbroek zijn begin juli 2022 de presentaties besproken van mogelijke bouwers van ons hofje.

Na zorgvuldige besprekingen met mogelijke bouwers en afweging is door de toekomstige kandidaten Zuidbroek bewoners een keuze gemaakt voor onze partner als bouwer!

Wie gekozen is? Dat houden we nog geheim!

Heeft u ook belangstelling voor ons hofje in Zuidbroek Wierden?

U kunt als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken:

Als lid wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten en heeft u invloed op het bouwen. U heeft ook voorrang op de leden, die zich later aanmelden.

Noabershof Riessen helpt andere Twentse initiatieven op weg

Bron: Tubantia Yvet Maassen 02-05-22, 06:45

RIJSSEN – In meerdere Twentse gemeenten lopen burgerinitiatieven voor een Noabershof. Een woonvorm die niet veel voorkomt in de regio, maar wel gewild is. In Rijssen is de droom al werkelijkheid geworden. Kartrekker Noabershof Riessen gaat andere initiatieven op weg helpen. 

Twents Noabershof-overleg

„We zijn daarom een Twents Noabershof-overleg begonnen. We helpen elkaar.” De eerste kennismakingsgesprekken zijn al afgerond. Daaruit bleek dat er verschillen zijn tussen de burgerinitiatieven. Nijland: „Sommige zijn gericht op senioren, andere juist op starters, of op gemengde generaties. De een focust zich op huur, de ander op koop.”

De  verschillende burgerinitiatieven willen nu elk kwartaal samenkomen om kennis te delen. „In volgende gesprekken gaan we kijken hoe we elkaar concreet kunnen versterken en waar we kunnen samenwerken. In ieder geval op het punt van publiciteit en website,” vertelt Nijland.

Noabershof Riessen, het eerste bewoonde hofje in de regio, is een voorbeeld voor de anderen die nog niet zo ver zijn, zoals Nijverdal, Wierden, Almelo, Enschede, Holten, Goor en Hengevelde. Stuk voor stuk gemeenten die ook aansluiten bij het overleg.

Nieuwsbrief 02-22

Het gaat zo vaak anders dan gedacht

In de laatste nieuwbrief van januari heb ik een aantal positieve ontwikkelingen geschetst.
Zo schreef ik dat de torenhoge prijzen van nieuwbouwhuizen eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken.
Het tegendeel is waar; ze zijn nog verder gestegen.


Woonhof op het Zuidbroek te Wierden

We hebben, als bestuur, ons best gedaan om tot overeenstemming te komen met een ontwikkelaar/procesbegeleider met het doel om een woonhof te realiseren op het Zuidbroek in Wierden.
Toch bleek uiteindelijk dat er niet voldoende draagvlak was voor de samenwerking.
Dit proces heeft veel tijd en energie gekost maar we hebben er vooral veel van geleerd.

We zijn nu andere mogelijkheden aan het verkennen om een woonhof te realiseren en hebben in het laatste gesprek met de gemeente Wierden op 19 april ervaren dat ze ons daarbij willen helpen.
De bestemmingsplanprocedure is in werking gezet en de planning is dat de grond in het laatste kwartaal van dit jaar bouwrijp wordt gemaakt.
Verder hebben we gesproken over de overdracht van de grond, het aantal woningen en het aanzicht van de woonhof en woningen.
Kortom, het wordt steeds concreter.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u alsnog geïnformeerd worden over een woonhof op het Zuidbroek?

Wordt lid als u nog geen lid bent!

Geef dit dan door via ons mailadres info@hofketewierden.nl.

Dan ontvangt u ook de specifieke nieuwsbrieven over een woonhof op het Zuidbroek waarin nog meer informatie staat.

Voor de zomervakantie gaan we een keuze maken voor een bouwer/aannemer.
Een belangrijke stap in het proces dus geef u op en praat/denk mee!


Overige locaties

We gaan door met het zoeken naar geschikte locaties in de Gemeente Wierden.

Zo is er de werkgroep ‘Noaberserf’ gevormd.
De groep bestaat uit 3 leden van onze vereniging die al een aantal keren bij elkaar geweest om plannen te maken die kunnen leiden tot een woonhof in het buitengebied.


In de vorige nieuwbrief staat meer informatie over herbestemmingen van vrijkomende agrarische bedrijven.

Heeft u ook interesse? Maak het kenbaar via info@hofketewierden.nl en sluit u aan bij deze groep.

Verder zijn we in gesprek met enkele particulieren die grond in bezit hebben en samen met ons willen onderzoeken of er een woonhof kan worden gerealiseerd. 


Positieve ontwikkelingen

Toch mooie en positieve ontwikkelingen om van 2022 een mooi jaar te maken.
Zo sloot ik mijn nieuwbrief van januari 2022 af.
Het kan nog! 
Ook als het soms anders gaat dan gedacht.


Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

« Oudere berichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑