Auteur: admin (Pagina 1 van 6)

Volle bak

Column in De Wiezer 05-07-23


Een informatieavond in het gemeentehuis Wierden heeft veel belangstellenden aangetrokken.
De seinen staan op groen wat betreft de bouwplannen in Zuidbroek om een woonhof te realiseren.
Samen met bouwondernemer Haafkes en gemeente Wierden.


Geduld is een schone zaak. De weg van de lange adem. De aanhouder wint. Allemaal uitdrukkingen en gezegden die we kunnen linken aan onze resultaten.


Alles begint met een idee. In 2013 was dat ontstaan aan de rand van de wijk de Weuste. Dat idee, voor een woonhof, kreeg geen gevolg. Maar legde wel de basis voor onze vereniging Hôfke te Wierden, opgericht in 2020.
Een vereniging ter bevordering van woonhofjes en Tiny houses binnen de gemeentegrenzen van Wierden en Enter.


Met elkaar de schouders eronder. Ook weer zo’n uitdrukking. Maar dat hebben we gedaan. We zijn er trots op dat er nu concrete plannen zijn in de mooie wijk Zuidbroek.


Als u woont in een huis dat past als een te grote jas, zou u aan de toekomst kunnen denken. Bent u toe aan een kleinere, duurzame woning met naoberhulp? Wie de schoen past, trekke hem aan.


Wonen in een woonhof betekent je eigen huis met je privacy maar ook af en toe kunnen rekenen op een ander. Beter een goede buur dan een verre vriend, ook weer zoiets.
Samen beslissen hoe er gebouwd wordt maar ook de mogelijkheid om je eigen woning naar eigen wensen in te richten.


Als u lid wordt kan u de vruchten plukken van ons aankomende woonproject maar misschien ook voor de toekomst, bij aankomende initiatieven.

Want we gaan door, het smaakt naar meer.
Wij blijven op zoek naar nieuwe locaties, dus legt uw oor te luister.


Wilt u aansluiten bij ons bestuur, graag, vele handen maken licht werk.


In een van onze eerste column stond er een foto van een schep in de grond. Nog even een schepje er bovenop doen, en dan staan er tien hofjeswoningen in Zuidbroek.


Een eigen plek onder de zon en altijd iemand in de buurt …oh nee, dat was een liedje.


Maar het woonhof wordt zeker en vast onmeunig mooi.

Vereniging Hôfke te Wierden organiseert op donderdag 22 juni een informatiebijeenkomst

Gemeente Wierden en vereniging Hôfke te Wierden werken samen aan de realisatie van tien levensloopbestendige hofjeswoningen  aan de Dasselaarshoek in de nieuwe wijk Zuidbroek in Wierden. Tien duurzame woningen waarbij aandacht voor het langer zelfstandig, veilig wonen met veel privacy én elkaar ontmoeten  centraal staat.

Informatiebijeenkomst

Het wordt prachtig wonen in deze woonhof aan de rand van Wierden met om de hoek onder andere de Generatietuin. Binnen 20 minuten wandel je naar het centrum van Wierden of het buitengebied. Een levendig hof voor bewoners van alle leeftijden. Wilt u graag meer weten?  In samenwerking met de gemeente Wierden, Plaggemars makelaars en Haafkes bouwondernemers uit Goor nodigt het Hôfke te Wierden u van harte uit voor de informatieavond op 22 juni a.s.

Datum: 22 juni 2023

Inloop vanaf: 19.00 uur

Start presentatie: 19.30 uur

Locatie: Gemeentehuis, Pouliestraat 3 in Wierden (ingang vijverkant)

Woonhof waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan
De woonhof bestaat uit 2 keer 5 rijwoningen met een mooie toegangspoort naar de gezamenlijke binnentuin van ruim 12×40 meter. De binnentuin, waar de voordeuren van de woningen zijn gelegen zal in gezamenlijk overleg worden ingericht. Aan de straatzijde ligt bij elke woning een privétuin  met een eigen carport. De woningen zijn ruim opgezet en de indeling ervan is zelf te kiezen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De woningen worden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gebouwd. Dit betekent dat alle (potentiële) kopers samen overleggen en opdracht geven voor de bouw. De (potentiële) kopers hebben zo maximale invloed op de bouw van hun eigen woning, uiteraard binnen de kaders en de randvoorwaarden die door de gemeente gesteld zijn.

Kijk voor meer informatie over Hôfke Wierden op de website www.hofketewierden.nl.

INFO bijeenkomst 22 juni woonhof zuidbroek

Nieuwsbrief voor alle leden en belangstellenden

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de realisatie van een woonhof in het Zuidbroek.

Met gepaste trots kunnen we u meedelen dat een woonhof aan de Dasselaarshoek in de nieuwbouwwijk het Zuidbroek in Wierden concreet aan het worden is.

Inmiddels is de grond bouwrijp gemaakt. De voorlopige bouwwegen zijn aangelegd en er wordt nu gewerkt aan de zgn. NUTS voorzieningen.

De woonhof bestaat uit 2 maal 5 duurzame rijwoningen met een mooie toegangspoort naar de gezamenlijke binnentuin van ruim 12×40 meter. De voordeuren zijn gelegen aan deze binnentuin die in gezamenlijk overleg zal worden ingericht.

Aan de straatzijde ligt bij elke woning een privé tuin van maximaal 8×10 meter met een eigen carport.

De woningen zijn erg ruim opgezet waarbij het mogelijk is zelf te kiezen voor de indeling.

Het wordt prachtig wonen in deze woonhof aan de rand van Wierden met om de hoek de Generatietuin en toch binnen 20 minuten wandelen naar het centrum of het buitengebied.

Wij zien er dan ook erg naar uit om het plan aan u te presenteren en nodigen jullie daarom van harte uit voor een informatieavond op

Donderdag 22 juni  gemeentehuis Wierden

Inloop 19.00u . Aanvang presentatie  19.30u

(ingang aan de kant van de vijver)

Deze avond wordt door ons georganiseerd in samenwerking met de gemeente Wierden, Plaggemars makelaars en Haafkes bouwondernemers uit Goor.

De woonhof in Zuidbroek Wierden wordt gerealiseerd!  Schrijf u nu in als lid van onze vereniging om een kans te maken op één van de 10 woningen!

Het bestemmingsplan voor Zuidbroek fase 3 is vastgesteld en er wordt al hard gewerkt om de grond bouwrijp te maken. De voorwaarden voor overdracht van de grond aan de vereniging Hôfke te Wierden zijn opgesteld en goedgekeurd door het college van de gemeente. Vandaag is het onderstaande bericht geplaatst op de website van de gemeente Wierden:

PERSBERICHT 

Gemeente Wierden en vereniging Hôfke te Wierden werken samen aan realisatie hofjeswoningen in Wierden 

Vanuit de Lokale Woonagenda 2022-2026 zet Wierden onder andere in op innovatieve woonconcepten, waaronder CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De vereniging “Hôfke te Wierden” (lokaal bewonersinitiatief) en de gemeente Wierden willen samen hofjeswoningen aan de Dasselaarshoek in de nieuwe wijk Zuidbroek in Wierden mogelijk maken. Tien levensloopbestendige woningen waarbij aandacht voor het langer zelfstandig thuis wonen en elkaar ontmoeten centraal staat.    

Hofjeswoningen 

De vereniging Hôfke te Wierden ambieert een woonconcept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. De doelgroeponafhankelijke woningen, met een slaap- en badkamer op de begane grond zijn zeer geschikt voor een brede doelgroep. Wethouder ten Brinke is trots op het initiatief. “De hofjeswoningen is een nieuw concept binnen onze gemeente en sluit perfect aan op onze lokale woonagenda. Van starters tot senioren, iedereen met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp kan hier met veel plezier wonen.”  

Ontmoeten en bewegen 

De vereniging ziet een woonhof als een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen en/of appartementen waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan. Jan Buijse, Voorzitter vereniging Hôfke te Wierden: “Je kent elkaar en helpt elkaar voort, met noaberschap en privacy hoog in het vaandel. Hoe mooi kan het zijn”. 

Privacy is geborgd met een eigen tuintje, terwijl de gemeenschappelijke binnenplaats juist mogelijkheid biedt voor ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten. Bewoners organiseren samen het onderhoud van deze gemeenschappelijke tuin. Door samen activiteiten te organiseren wordt het wonen actiever, leuker, beter en goedkoper.  

CPO 
De woningen worden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gebouwd. Dit betekent dat alle (potentiële) kopers samen overleggen en opdracht geven voor de bouw. De (potentiële) kopers hebben zo maximale invloed op de bouw van hun eigen woning, uiteraard binnen de kaders en de randvoorwaarden die door de gemeente gesteld zijn.  

Meer informatie 

Op www.hofketewierden.nl staat meer informatie over de vereniging Hôfke te Wierden en het woonconcept. Er zijn nog woningen beschikbaar. Wanneer u zich aanmeldt als lid van de vereniging dan kunt u in aanmerking komen voor een woning. U wordt dan ook uitgenodigd voor de ledenvergaderingen om mee te praten over het bouwen. Wanneer u de ontwikkelingen wilt volgen dan kunt u zich ook aanmelden als belangstellende.  In juni zal de vereniging een informatieavond organiseren waar het plan nader wordt toegelicht.  

Mascha Drogt ziet kleine huisjes als oplossing voor woningtekort

wo 25 jan, 09:38 De Wiezer

WIERDEN – Hoe mooi zou het zijn voor jongeren, starters op de woningmarkt, om een eigen stekje te hebben. Een huisje waar je je eigen leven kan opbouwen, zelfstandig en niet onder moeders paraplu. De negentienjarige Mascha Drogt denkt in kansen en mogelijkheden, ze wil namelijk in Wierden voorwaarden creëren zodat er tiny houses gebouwd kunnen worden. Niet eens zozeer voor zichzelf, misschien wel over een paar jaar, maar op zo kort mogelijke termijn wel voor jongeren die een eigen plekje willen. Om die doelgroep te bereiken, organiseerde Mascha afgelopen zondag een wandeling vanaf het clubgebouw van Juventa richting recreatiepark Het Lageveld met als doel om ideeën uit te wisselen en gelijkgestemden te ontmoeten.

Mascha woont nog bij haar ouders in de Wierdense wijk de Weuste, maar het plan om ooit buitenaf te wonen leeft al vele jaren bij haar. “Vroeger speelde ik al graag veel buiten, bouwde ik hutten en zo”, vertelt ze tijdens de wandeling. Nu ze haar opleiding bouwkunde volgt, wil ze die wens uiteindelijk meer handen en voeten geven. “Wonen voor jongeren is haast onbetaalbaar geworden. Ik heb al meerdere initiatieven in Twente gezien om kleinschalig wonen mogelijk te maken, maar vaak stranden die ideeën. Tiny Housing Twente bijvoorbeeld bestaat niet meer. In Hengelo waren op het terrein van de oudere brouwerij wat tiny houses, maar deze moesten weer op zoek naar een andere plek. Ik zou het mooi vinden dat er een vaste locatie in de gemeente Wierden komt, waar kleine (mobiele) huisjes geplaatst kunnen worden.”

De jonge Wierdense beseft ook dat het een weg van de lange adem zal zijn. Daarom zoekt ze nu gelijkgestemden, mensen die (op termijn) klein willen gaan wonen. Behalve jongeren zijn er ook meerdere volwassenen op haar oproep afgekomen. Onder hen leeft de behoefte om op termijn kleiner te gaan wonen, zodra de kinderen het huis uit zijn. Ook blijkt de reden voor een tiny house meerledig. De één kiest voor een klein huis dat bovendien zo duurzaam mogelijk moet zijn en bovendien ook zelfvoorzienend, de ander wil vooral zo snel mogelijk op zichzelf wonen.

Bos van Tilanus

Een van de deelnemers aan de wandeling is Hylke Brouwer. Hij woont samen met zijn vrouw al in een soort stacaravan op het landgoed van zijn moeder en grootouders: het vermaarde bos van bos van Tilanus aan de Haarboersweg in Hoge Hexel. Hylke leidt de groep naar het terrein waar hij al wat plannen voor heeft. “Op de plek waar we een mooie waterpoel hebben aangelegd zie ik mogelijkheden. Het is een prachtige locatie om een aantal tiny houses te plaatsen. Mits de gemeente akkoord gaat natuurlijk. De bestemming van de grond moet nog gewijzigd worden. Het zou mooi zijn om met gelijkgestemden daar een kleine woongroep te hebben, met een eigen groentetuin enzo. Het plan bevindt zich nog in de verkennende fase, dus het kan nog alle kanten op hoor…”

Tussenstap

Suzan Hopster loopt ook mee en luistert naar het verhaal van Hylke. Het kleinschalig wonen hoeft wat haar betreft niet in een groepje. De 26-jarige Wierdense woont nog bij haar ouders op de boerderij, net buiten de dorpskern. Ze wil echter maar al te graag een plek voor haarzelf. “Ik zoek iets op het platteland, waar ik ook mijn pony’s ruimte kan bieden. Maar dat is niet te betalen als je alleen bent. Daarom ga ik voor nu een tiny house bij mijn ouders op het erf realiseren.” De schetsen en maquettes zijn klaar, het wordt een huisje van acht bij drie meter en een dikke drie meter in hoogte. “Ik ben 1,89 meter en heb dus graag wat hoogte om goed te kunnen staan”, zegt ze lachend. Vrees voor claustrofobie verwacht ze niet. “ Ik heb niet veel ruimte nodig, ben toch veel buiten. En bovendien, ik zie het huisje als een tussenstap, zodat ik over een jaar of drie alsnog een reguliere woning kan kopen als ik even gespaard heb.”

Voor wie de wandeling gemist heeft, maar alsnog in contact wil treden met de initiatiefnemers kan meer informatie vinden op Instagram (kleinhuis.wierden) of mail naar kleinhuis.wierden@gmail.com

Nieuwsbrief 03-2022

Wat gaat de tijd toch snel


Tot mijn grote schrik zag ik (Jan Buijse) dat de vorige nieuwsbrief dateerde van april 2022. De bedoeling is om minstens elk kwartaal een nieuwsbrief te schrijven voor de leden van onze vereniging. Is er dan niets te melden? Jazeker, heel veel zelfs en daar zijn we als bestuur het laatste half jaar ook heel druk mee geweest, samen met de belangstellenden voor een woonhof in het Zuidbroek. In deze extra lange nieuwsbrief leest u hier meer over.


Terugblikken op 2022

Het einde van het jaar is een goed moment om eens terug te kijken of doelen zijn behaald en voorspellingen zijn uitgekomen. In de nieuwsbrief van januari 2022 heb ik een aantal positieve ontwikkelingen genoemd.

En jawel, de huizenprijzen zijn gezakt en de verwachting is dat ze nog verder zullen dalen. Bouwmaterialen zakken weliswaar langzaam in prijs of stabiliseren zich. Dat geldt met name voor de bouwmaterialen die weinig energie vragen zoals hout en andere natuurlijke materialen waarmee duurzaam kan worden gebouwd. De noodzakelijke Co2 reductie  en de stikstofcrisis vragen ook steeds meer om te bouwen met andere bouwmaterialen dan beton (vloeren, wanden en dakpannen) en staal. Steeds meer bouwers spelen hierop in.
 

Vanuit de overheid en politiek is er steeds meer aandacht voor nieuwe woonvormen voor 55-plussers om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Landelijk en lokaal worden initiatieven gesteund en komen tot uitvoering.

Onze eerste woonhof in de gemeente Wierden wordt steeds concreter en komt steeds dichterbij! Daarover hieronder meer.


Vooruitkijken naar 2023 

De realisatie van een woonhof op het Zuidbroek in Wierden!

Daarop lag de focus in het afgelopen jaar. De locatie is inmiddels definitief en ligt direct achter het Beekdalhuis. We willen de gemeente Wierden ervoor bedanken dat ze de mogelijkheid hebben geboden om een woonhofje te realiseren. In de periode van mei t/m september hebben we regelmatig met de betreffende ambtenaren van de gemeente om de tafel gezeten om te komen tot een woonhof naar onze wens en binnen de mogelijkheden van de woonvisie van de gemeente.

Zo worden er 10 ruime levensloopbestendige woningen gebouwd met een beukmaat van 8 meter en diepte van minimaal 10 meter; uit te breiden met 1,2 m of 2,4 m.

De woningen hebben allemaal een voordeur aan de zijde van de binnentuin; een plek om elkaar te kunnen ontmoeten. De achtertuinen grenzen aan de straatzijde; dit biedt veel privacy. Iedere woning krijgt een eigen carport in de achtertuin om de auto te parkeren.

Uiteindelijk is ons initiatief tot een woonhof opgenomen in het herziene bestemmingsplan deelgebied 3 van oktober 2022. Het voordeel hiervan is dat er voor ons als vereniging geen kosten aan verbonden zijn.

De planning is dat in het tweede kwartaal van 2023 de grond bouwrijp wordt gemaakt zodat er nog rond de periode zomervakantie de bouw kan starten.

Om kosten te besparen zijn we, als bestuur, op zoek gegaan naar bouwers die met ons een woonhof willen realiseren op het Zuidbroek te Wierden zoals we dat hierboven hebben beschreven. Daarbij vinden we het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met individuele wensen van de bewoners. Vier bouwers/aannemers hebben hun plan gepresenteerd en daaruit hebben de belangstellende leden er één gekozen. Met hem zijn verdere afspraken gemaakt om het concept verder uit te werken.

Enkele weken geleden hebben we een planpresentatie ontvangen met daarbij de technische omschrijving van de woningen en een eerst indicatie van de prijzen. Hierover gaan we verder met elkaar in gesprek in januari 2023.

Mocht uw belangstelling zijn gewekt voor dit project, neem dan contact op met ons. Er zijn nog woningen vrij!


Werkgroep Noaberserf Wierden

Zoals jullie weten hebben we binnen onze vereniging Hôfke te Wierden sinds begin 2022 een nieuwe werkgroep Noaberserf Wierden. In deze werkgroep zitten Bas Scheffer, Jasper Ottink, Gert Santema, Gert Hutten, Gerhard Kosters en Miranda Scheffer.

Onze werkgroep Noaberserf Wierden onderzoekt of een Noaberserf in het buitengebied van onze gemeente Wierden gerealiseerd kan worden. Hiervoor hebben we contact gezocht met de erfcoaches van de gemeente Wierden. De erfcoaches hebben connecties met een aantal boeren uit Notter Zuna en de werkgroep Wonen vanuit de coöperatie Notter Zuna.

Vanuit deze gesprekken is het idee ontstaan om een praatplaat idee Noaberserf Wierden te ontwerpen. Omdat we het idee visueel wilden maken hebben we in overleg met het bestuur een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel en ontvangen bij het kennisplatform Twentse Noabers fonds van € 400. (https://www.twentsenoabersfonds.nl/)

Op 27 oktober jl hebben we met onze werkgroep Noaberserf Wierden en professioneel tekenaar Tessa van der Veer (http://www.verhelderendtekenen.nl/) een brainstormsessie idee Noaberserf Wierden georganiseerd bij het Kulturhus Irene in Notter. Hiervoor hebben we ook de boer, de erfcoach, de werkgroep Wonen vanuit coöperatie Notter Zuna (https://conz.nl/) en 2 bestuursleden van onze vereniging Hôfke te Wierden uitgenodigd.

De sessie is door ons allen als waardevol ervaren en heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Een aantal deelnemers vertelden bijvoorbeeld dat de omgeving betrekken in een vroeg stadium cruciaal is en dat het de boer niet alleen gaat om het verdienmodel maar juist ook om het meedoen van nieuwkomers in het gebied. Boeren en burgers met elkaar in gesprek brengen doen we veel te weinig. We praten veelal over ipv met elkaar. Kortom; genoeg stof tot nadenken en het tekenen van het idee Noaberserf Wierden kon beginnen!

We hebben gekozen voor een stripverhaal. Het resultaat is hieronder te zien. Er is ook een logo ontworpen waarin we ons allen kunnen vinden.

In 2023 gaan we verder met het stripverhaal als praatplaat, het is immers een idee en zeker niet in beton gegoten. Wat zal 2023 ons brengen…….????? Namens de werkgroep Noaberserf Wierden, wensen wij jullie een goed uiteinde en een uitstekend nieuwjaar toe.


We gaan doorrrrr!

Nu we al zover zijn met de realisatie van een woonhof in Zuidbroek wordt ook de vraag gesteld of de vereniging dan ook ophoudt te bestaan. Zeker niet! Op onze website staat dat ons doel is het realiseren van kleinschalige projecten van levensloopbestendige woningen waar we elkaar voorthelpen als dat nodig is. We blijven in nauw contact met de gemeente Wierden om samen te onderzoeken op welke geschikte locaties er binnen de gemeente Wierden mogelijkheden zijn.

Zo bespreekt de gemeenteraad op 10 januari een plan van aanpak met focus op woningbouw voor de omgeving Tulpenstraat-Anjelierstraat (o.a. huidige brandweerkazerne). Een mooie plek voor een woonhof, dichtbij het centrum van Wierden met al zijn voorzieningen en winkels.


Op naar 2023

Zo, u bent weer helemaal bijgepraat. Tot slot wensen we u, als bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden, een gezond en gelukkig 2023.

Jan Hobert

Anneke Doornbos

Heino Denneman

Douwe Baas

Jan Buijse

Uit Tubantia Interview met Jan Buijse

Bron: Tubantia Yvet Maassen 07-12-22, 13:15

Dit is een deel van het artikel in Tubantia. Met dank aan Tubantia en Yvet Maassen.

Om het volledige artikel te kunnen lezen, moet je abonnee zijn van Tubantia.

“Zuidbroek

„We hopen in 2023 te bouwen”, zegt Jan Buijse (62). De voorzitter van Hôfke te Wierden is al plaats toegezegd op de nieuwbouwlocatie Zuidbroek. Het gaat om tien woningen, twee rijtjes van vijf huizen. Eerdere plannen aan het Zenderink gaan niet door, waar vooral grote vrijstaande woningen komen.

„Als vereniging gaan we door. Het eindigt niet met dit hofje”, aldus Buijse. „Tegenwoordig moeten we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De levensloopbestendige woning is klaar voor de toekomst.” De Wierdenaar wil sinds zijn zonen uit huis zijn zijn ruime gezinswoning verruilen voor een een kleinere aan een hofje. „Dat is ook goed voor de woningmarkt, dan kan er weer een jong gezin in mijn oude huis.”

Buijse: „We bekijken met een aannemer wat de woningen kosten. Door de gestegen bouwkosten zijn de prijzen onzeker. Het is nog maar de vraag of onze leden dat kunnen betalen. Bij het knarrenhofproject in Oldenzaal liep de standaardprijs al op tot 400.000 euro. Het is een lastige tijd om te bouwen en daar komen straks nog de stikstofregels bij.”

Programma Wonen en zorg voor ouderen

Er komt steeds meer belangstelling

Rapport | 01-11-2022

Het doel van dit programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen. Om dat te realiseren moet er, gelet op de vergrijzing, veel voor ouderen worden gebouwd. Door woningen op maat voor ouderen te bouwen, wordt er een verhuisketen op gang gebracht.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/23/programma-wonen-en-zorg-voor-ouderen

« Oudere berichten

© 2023

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑