Auteur: admin (Pagina 1 van 6)

Noaberserf te gast bij Plaatselijk Belang Hoge Hexel.

Op donderdag 21 maart 2024 was de werkgroep Noaberserf Wierden te gast bij Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Hoge Hexel.

Deze avond stond in het teken van de toekomstige woonbouw in Hoge hexel. Uitgenodigd waren naast onze werkgroep Noaberserf Wierden de gemeente Wierden. Zij vertelden over de trends en mogelijk ontwikkelingen omtrent woningbouw (harde en zachte plannen). 

Namens de werkgroep Noaberserf Wierden waren aanwezig Mascha Drogt en Frank de Jager. Door middel van een korte powerpoint presentatie en 2 interactieve vragen over ons idee Noaberserf Wierden, vond een mooie dialoog plaats.

Wij hebben de oproep gedaan om vanuit het dorp Hoge hexel actieve bewoners graag te ontvangen in onze werkgroep. En uiteraard zijn we opzoek naar potentiële locaties om ons idee Noaberserf Wierden te kunnen realiseren.

We bedanken plaatselijk belang Hoge hexel bij deze nogmaals voor de uitnodiging en de fijne avond.

Noaberserf Wierden heeft een nieuwe website

Onze werkgroep Noaberserf Wierden heeft een nieuwe website!

Via klikken op het woord Noaberserf Wierden of via menu Noaberserf Wierden gaat u de website.

Neem een kijkje. Aanbevolen.


U kunt pas in aanmerking komen voor een woning als u zich aanmeldt als lid van onze vereniging. U kunt u aanmelden door op onderstaande knop te klikken.

Aanmelden als lid

Uw aanmelding is pas DEFINITIEF als u het lidmaatschapsgeld heeft betaald. De toewijzing van een woning vindt plaats op volgorde van inschrijving / betaling lidmaatschap.De vereniging heeft zich als doel gesteld om één of meerdere woonhofjes in Wierden en omgeving te realiseren.

Privacy en noaberschap

Een woonhof is een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen en/of appartementen waar privacy en noaberschap hand in hand gaan.

Je kent elkaar en helpt elkaar voort.

Noaberschap is de ander met raad en daad bijstaan als dit nodig en gewenst is.

  • Verzorgen van je planten en je post als je op vakantie bent
  • Delen van (tuin)gereedschap
  • Elkaar helpen bij klusjes; ieder vanuit zijn of haar talenten en mogelijkheden
  • Boodschappen doen voor een buur die dit even niet kan.

Voor starters tot senioren

We richten ons op meerdere doelgroepen, van starters tot senioren, met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp. 

Duurzaam en betaalbaar wonen

Duurzaam bouwen en wonen gaat niet alleen over een laag energieverbruik maar ook over het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners .

We zetten in op de kwaliteit van wonen voor een betaalbare prijs en met een lage energierekening!


We heten u welkom als lid. Want samen kunnen wij onze droom waarmaken!

Voor aanmelden als lid drukt u op onderstaande knop!

AANMELDEN ALS LID

Wilt u (nog) geen lid worden dan kunt u zich aanmelden als belangstellende. Op onze Contact pagina kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief of informatie opvragen.

Bewerken

Recente berichten

Soort Nieuws

NIEUWSBRIEF 20 oktober 2023

Aan alle leden en belangstellenden van de vereniging Hôfke te Wierden.

Onrust


Oorlogen, natuurrampen en respectloos gedrag.
In de wereld, de natuur en mensen is veel onrust en het lijkt steeds erger te worden. We maken ons grote zorgen en voelen onmacht. Ook in de bouwwereld is er onrust. Prijzen van bouwmaterialen blijven hoog evenals de grondprijzen. Er is een tekort aan bouwvakkers en de loonkosten stijgen. Woningbouwprojecten worden stilgelegd omdat woningen, met name voor starters, onbetaalbaar zijn geworden en de woningnood wordt alleen maar groter. Daar komt de stijgende hypotheekrente nog bij. Al met al een somber beeld voor de toekomst. Toch biedt dit ook kansen voor de toekomst. Steeds meer bouwers zoeken nu naar andere mogelijkheden om huizen te bouwen. Zo komen er steeds meer woningen die (deels) in fabriekshallen worden gemaakt met behulp van computergestuurde machines om daarna op de bouwplaats in elkaar te worden gezet. Er kan zo sneller en efficiënter worden gebouwd en er is minder menskracht nodig. Er is veel minder bouwafval en er wordt met lichtere, vaak natuurlijke, materialen gebouwd zoals hout.


Verkoop van hofwoningen in Zuidbroek is gestart!


We kijken, als bestuur, terug op een goed bezochte informatieavond op 22 juni 2023 over de realisatie van een woonhofje van 10 woningen in het Zuidbroek van Wierden. Wat mooi dat ons initiatief in deze onrustige tijd toch van de grond gaat komen!
De woningen staan nu in de verkoop bij Plaggemars Makelaars in Wierden.
Op bijna alle woningen is al een optie genomen door belangstellenden zodat er binnenkort begonnen kan worden met de bouw door Haafkes Bouwondernemers uit Goor.
Ons eerste woonhofje in de gemeente Wierden. Een droom wordt werkelijkheid! Voor meer informatie zie: https://www.hofkewierden.nl/


We gaan door…..


We zouden ons kunnen voorstellen dat u denkt dat ons doel nu is bereikt maar niets is minder waar.
We blijven ons inzetten voor woonhofjes en woonvormen met levensloopbestendige betaalbare woningen of appartementen voor starters tot senioren waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan. Dat is onze missie en zo staat het in onze visie beschreven.
Het begint met het vinden van geschikte locaties. Hierover zijn we alweer in gesprek met de gemeente Wierden. We vragen u actief daarin mee te denken door ogen en oren goed open te houden en mogelijke locaties aan ons door te geven.


Werkgroep Noaberserf en tiny houses


Een mooi voorbeeld dat we door gaan met het zoeken naar geschikte locaties is onze werkgroep Noaberserf. Hierover is veel informatie te vinden op onze website https://hofketewierden.nl/ onder het kopje ‘noaberserf’ en in eerdere nieuwsbrieven.
Ook enkele jongeren hebben zich aangesloten bij onze vereniging. Zij maken zich sterk voor de realisatie van tiny houses in het buitengebied eventueel samen met de werkgroep ‘Noaberserf’.


Tot slot


We willen deze nieuwsbrief graag positief afsluiten. In de inleiding schreven dat we al dat bedreigingen die onrust veroorzaken vaak ook nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor de toekomst.


?????? Wist u dat bijvoorbeeld dat: ??????


– het aantal leden van onze vereniging nog steeds groeit?
– de gemeente Wierden onlangs een verordening doelgroepen woningbouw heeft opgesteld waarin expliciet is opgenomen dat er betaalbare woningen moeten worden gebouwd?
– de gemeente Wierden inzet op vormen van geclusterd wonen zoals hofjes?
– er door de gemeenteraad een dringend verzoek is gedaan aan het college van B&W om te onderzoeken welke mogelijkheden er in de gemeente Wierden zijn voor erfdelen?
– de gemeente Wierden steeds meer inzet op participatie van burgers (meedenken en meedoen) en burgerinitiatieven? Onze vereniging wordt zelfs vermeld in de lokale woonagenda 2022-2026.
– er actief wordt ingezet op toekomstbestendig bouwen; levensloopbestendige woningen die circulair en/of klimaat adaptief worden gebouwd (innovatieve woonconcepten)?


De wil is er wel, van onze kant en van de gemeente Wierden. Nu woorden gaan omzetten in daden! Dat het kan bewijst ons woonhofje op het Zuidbroek. Een mooi plan waar we samen trots op zijn!


Met vriendelijke groet van het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Hobert
Heino Denneman
Anneke Doornbos
Douwe Baas
Jan Buijse

Volle bak

Column in De Wiezer 05-07-23


Een informatieavond in het gemeentehuis Wierden heeft veel belangstellenden aangetrokken.
De seinen staan op groen wat betreft de bouwplannen in Zuidbroek om een woonhof te realiseren.
Samen met bouwondernemer Haafkes en gemeente Wierden.


Geduld is een schone zaak. De weg van de lange adem. De aanhouder wint. Allemaal uitdrukkingen en gezegden die we kunnen linken aan onze resultaten.


Alles begint met een idee. In 2013 was dat ontstaan aan de rand van de wijk de Weuste. Dat idee, voor een woonhof, kreeg geen gevolg. Maar legde wel de basis voor onze vereniging Hôfke te Wierden, opgericht in 2020.
Een vereniging ter bevordering van woonhofjes en Tiny houses binnen de gemeentegrenzen van Wierden en Enter.


Met elkaar de schouders eronder. Ook weer zo’n uitdrukking. Maar dat hebben we gedaan. We zijn er trots op dat er nu concrete plannen zijn in de mooie wijk Zuidbroek.


Als u woont in een huis dat past als een te grote jas, zou u aan de toekomst kunnen denken. Bent u toe aan een kleinere, duurzame woning met naoberhulp? Wie de schoen past, trekke hem aan.


Wonen in een woonhof betekent je eigen huis met je privacy maar ook af en toe kunnen rekenen op een ander. Beter een goede buur dan een verre vriend, ook weer zoiets.
Samen beslissen hoe er gebouwd wordt maar ook de mogelijkheid om je eigen woning naar eigen wensen in te richten.


Als u lid wordt kan u de vruchten plukken van ons aankomende woonproject maar misschien ook voor de toekomst, bij aankomende initiatieven.

Want we gaan door, het smaakt naar meer.
Wij blijven op zoek naar nieuwe locaties, dus legt uw oor te luister.


Wilt u aansluiten bij ons bestuur, graag, vele handen maken licht werk.


In een van onze eerste column stond er een foto van een schep in de grond. Nog even een schepje er bovenop doen, en dan staan er tien hofjeswoningen in Zuidbroek.


Een eigen plek onder de zon en altijd iemand in de buurt …oh nee, dat was een liedje.


Maar het woonhof wordt zeker en vast onmeunig mooi.

Vereniging Hôfke te Wierden organiseert op donderdag 22 juni een informatiebijeenkomst

Gemeente Wierden en vereniging Hôfke te Wierden werken samen aan de realisatie van tien levensloopbestendige hofjeswoningen  aan de Dasselaarshoek in de nieuwe wijk Zuidbroek in Wierden. Tien duurzame woningen waarbij aandacht voor het langer zelfstandig, veilig wonen met veel privacy én elkaar ontmoeten  centraal staat.

Informatiebijeenkomst

Het wordt prachtig wonen in deze woonhof aan de rand van Wierden met om de hoek onder andere de Generatietuin. Binnen 20 minuten wandel je naar het centrum van Wierden of het buitengebied. Een levendig hof voor bewoners van alle leeftijden. Wilt u graag meer weten?  In samenwerking met de gemeente Wierden, Plaggemars makelaars en Haafkes bouwondernemers uit Goor nodigt het Hôfke te Wierden u van harte uit voor de informatieavond op 22 juni a.s.

Datum: 22 juni 2023

Inloop vanaf: 19.00 uur

Start presentatie: 19.30 uur

Locatie: Gemeentehuis, Pouliestraat 3 in Wierden (ingang vijverkant)

Woonhof waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan
De woonhof bestaat uit 2 keer 5 rijwoningen met een mooie toegangspoort naar de gezamenlijke binnentuin van ruim 12×40 meter. De binnentuin, waar de voordeuren van de woningen zijn gelegen zal in gezamenlijk overleg worden ingericht. Aan de straatzijde ligt bij elke woning een privétuin  met een eigen carport. De woningen zijn ruim opgezet en de indeling ervan is zelf te kiezen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

De woningen worden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gebouwd. Dit betekent dat alle (potentiële) kopers samen overleggen en opdracht geven voor de bouw. De (potentiële) kopers hebben zo maximale invloed op de bouw van hun eigen woning, uiteraard binnen de kaders en de randvoorwaarden die door de gemeente gesteld zijn.

Kijk voor meer informatie over Hôfke Wierden op de website www.hofketewierden.nl.

INFO bijeenkomst 22 juni woonhof zuidbroek

Nieuwsbrief voor alle leden en belangstellenden

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de realisatie van een woonhof in het Zuidbroek.

Met gepaste trots kunnen we u meedelen dat een woonhof aan de Dasselaarshoek in de nieuwbouwwijk het Zuidbroek in Wierden concreet aan het worden is.

Inmiddels is de grond bouwrijp gemaakt. De voorlopige bouwwegen zijn aangelegd en er wordt nu gewerkt aan de zgn. NUTS voorzieningen.

De woonhof bestaat uit 2 maal 5 duurzame rijwoningen met een mooie toegangspoort naar de gezamenlijke binnentuin van ruim 12×40 meter. De voordeuren zijn gelegen aan deze binnentuin die in gezamenlijk overleg zal worden ingericht.

Aan de straatzijde ligt bij elke woning een privé tuin van maximaal 8×10 meter met een eigen carport.

De woningen zijn erg ruim opgezet waarbij het mogelijk is zelf te kiezen voor de indeling.

Het wordt prachtig wonen in deze woonhof aan de rand van Wierden met om de hoek de Generatietuin en toch binnen 20 minuten wandelen naar het centrum of het buitengebied.

Wij zien er dan ook erg naar uit om het plan aan u te presenteren en nodigen jullie daarom van harte uit voor een informatieavond op

Donderdag 22 juni  gemeentehuis Wierden

Inloop 19.00u . Aanvang presentatie  19.30u

(ingang aan de kant van de vijver)

Deze avond wordt door ons georganiseerd in samenwerking met de gemeente Wierden, Plaggemars makelaars en Haafkes bouwondernemers uit Goor.

De woonhof in Zuidbroek Wierden wordt gerealiseerd!  Schrijf u nu in als lid van onze vereniging om een kans te maken op één van de 10 woningen!

Het bestemmingsplan voor Zuidbroek fase 3 is vastgesteld en er wordt al hard gewerkt om de grond bouwrijp te maken. De voorwaarden voor overdracht van de grond aan de vereniging Hôfke te Wierden zijn opgesteld en goedgekeurd door het college van de gemeente. Vandaag is het onderstaande bericht geplaatst op de website van de gemeente Wierden:

PERSBERICHT 

Gemeente Wierden en vereniging Hôfke te Wierden werken samen aan realisatie hofjeswoningen in Wierden 

Vanuit de Lokale Woonagenda 2022-2026 zet Wierden onder andere in op innovatieve woonconcepten, waaronder CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De vereniging “Hôfke te Wierden” (lokaal bewonersinitiatief) en de gemeente Wierden willen samen hofjeswoningen aan de Dasselaarshoek in de nieuwe wijk Zuidbroek in Wierden mogelijk maken. Tien levensloopbestendige woningen waarbij aandacht voor het langer zelfstandig thuis wonen en elkaar ontmoeten centraal staat.    

Hofjeswoningen 

De vereniging Hôfke te Wierden ambieert een woonconcept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. De doelgroeponafhankelijke woningen, met een slaap- en badkamer op de begane grond zijn zeer geschikt voor een brede doelgroep. Wethouder ten Brinke is trots op het initiatief. “De hofjeswoningen is een nieuw concept binnen onze gemeente en sluit perfect aan op onze lokale woonagenda. Van starters tot senioren, iedereen met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp kan hier met veel plezier wonen.”  

Ontmoeten en bewegen 

De vereniging ziet een woonhof als een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen en/of appartementen waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan. Jan Buijse, Voorzitter vereniging Hôfke te Wierden: “Je kent elkaar en helpt elkaar voort, met noaberschap en privacy hoog in het vaandel. Hoe mooi kan het zijn”. 

Privacy is geborgd met een eigen tuintje, terwijl de gemeenschappelijke binnenplaats juist mogelijkheid biedt voor ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten. Bewoners organiseren samen het onderhoud van deze gemeenschappelijke tuin. Door samen activiteiten te organiseren wordt het wonen actiever, leuker, beter en goedkoper.  

CPO 
De woningen worden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gebouwd. Dit betekent dat alle (potentiële) kopers samen overleggen en opdracht geven voor de bouw. De (potentiële) kopers hebben zo maximale invloed op de bouw van hun eigen woning, uiteraard binnen de kaders en de randvoorwaarden die door de gemeente gesteld zijn.  

Meer informatie 

Op www.hofketewierden.nl staat meer informatie over de vereniging Hôfke te Wierden en het woonconcept. Er zijn nog woningen beschikbaar. Wanneer u zich aanmeldt als lid van de vereniging dan kunt u in aanmerking komen voor een woning. U wordt dan ook uitgenodigd voor de ledenvergaderingen om mee te praten over het bouwen. Wanneer u de ontwikkelingen wilt volgen dan kunt u zich ook aanmelden als belangstellende.  In juni zal de vereniging een informatieavond organiseren waar het plan nader wordt toegelicht.  

Mascha Drogt ziet kleine huisjes als oplossing voor woningtekort

wo 25 jan, 09:38 De Wiezer

WIERDEN – Hoe mooi zou het zijn voor jongeren, starters op de woningmarkt, om een eigen stekje te hebben. Een huisje waar je je eigen leven kan opbouwen, zelfstandig en niet onder moeders paraplu. De negentienjarige Mascha Drogt denkt in kansen en mogelijkheden, ze wil namelijk in Wierden voorwaarden creëren zodat er tiny houses gebouwd kunnen worden. Niet eens zozeer voor zichzelf, misschien wel over een paar jaar, maar op zo kort mogelijke termijn wel voor jongeren die een eigen plekje willen. Om die doelgroep te bereiken, organiseerde Mascha afgelopen zondag een wandeling vanaf het clubgebouw van Juventa richting recreatiepark Het Lageveld met als doel om ideeën uit te wisselen en gelijkgestemden te ontmoeten.

Mascha woont nog bij haar ouders in de Wierdense wijk de Weuste, maar het plan om ooit buitenaf te wonen leeft al vele jaren bij haar. “Vroeger speelde ik al graag veel buiten, bouwde ik hutten en zo”, vertelt ze tijdens de wandeling. Nu ze haar opleiding bouwkunde volgt, wil ze die wens uiteindelijk meer handen en voeten geven. “Wonen voor jongeren is haast onbetaalbaar geworden. Ik heb al meerdere initiatieven in Twente gezien om kleinschalig wonen mogelijk te maken, maar vaak stranden die ideeën. Tiny Housing Twente bijvoorbeeld bestaat niet meer. In Hengelo waren op het terrein van de oudere brouwerij wat tiny houses, maar deze moesten weer op zoek naar een andere plek. Ik zou het mooi vinden dat er een vaste locatie in de gemeente Wierden komt, waar kleine (mobiele) huisjes geplaatst kunnen worden.”

De jonge Wierdense beseft ook dat het een weg van de lange adem zal zijn. Daarom zoekt ze nu gelijkgestemden, mensen die (op termijn) klein willen gaan wonen. Behalve jongeren zijn er ook meerdere volwassenen op haar oproep afgekomen. Onder hen leeft de behoefte om op termijn kleiner te gaan wonen, zodra de kinderen het huis uit zijn. Ook blijkt de reden voor een tiny house meerledig. De één kiest voor een klein huis dat bovendien zo duurzaam mogelijk moet zijn en bovendien ook zelfvoorzienend, de ander wil vooral zo snel mogelijk op zichzelf wonen.

Bos van Tilanus

Een van de deelnemers aan de wandeling is Hylke Brouwer. Hij woont samen met zijn vrouw al in een soort stacaravan op het landgoed van zijn moeder en grootouders: het vermaarde bos van bos van Tilanus aan de Haarboersweg in Hoge Hexel. Hylke leidt de groep naar het terrein waar hij al wat plannen voor heeft. “Op de plek waar we een mooie waterpoel hebben aangelegd zie ik mogelijkheden. Het is een prachtige locatie om een aantal tiny houses te plaatsen. Mits de gemeente akkoord gaat natuurlijk. De bestemming van de grond moet nog gewijzigd worden. Het zou mooi zijn om met gelijkgestemden daar een kleine woongroep te hebben, met een eigen groentetuin enzo. Het plan bevindt zich nog in de verkennende fase, dus het kan nog alle kanten op hoor…”

Tussenstap

Suzan Hopster loopt ook mee en luistert naar het verhaal van Hylke. Het kleinschalig wonen hoeft wat haar betreft niet in een groepje. De 26-jarige Wierdense woont nog bij haar ouders op de boerderij, net buiten de dorpskern. Ze wil echter maar al te graag een plek voor haarzelf. “Ik zoek iets op het platteland, waar ik ook mijn pony’s ruimte kan bieden. Maar dat is niet te betalen als je alleen bent. Daarom ga ik voor nu een tiny house bij mijn ouders op het erf realiseren.” De schetsen en maquettes zijn klaar, het wordt een huisje van acht bij drie meter en een dikke drie meter in hoogte. “Ik ben 1,89 meter en heb dus graag wat hoogte om goed te kunnen staan”, zegt ze lachend. Vrees voor claustrofobie verwacht ze niet. “ Ik heb niet veel ruimte nodig, ben toch veel buiten. En bovendien, ik zie het huisje als een tussenstap, zodat ik over een jaar of drie alsnog een reguliere woning kan kopen als ik even gespaard heb.”

Voor wie de wandeling gemist heeft, maar alsnog in contact wil treden met de initiatiefnemers kan meer informatie vinden op Instagram (kleinhuis.wierden) of mail naar kleinhuis.wierden@gmail.com

« Oudere berichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑