Welkom bij onze vereniging Hôfke te Wierden.

Op deze website vindt u informatie over de vereniging Hôfke te Wierden.


ACTUEEL


KEUZE PARTNER ALS BOUWER LOCATIE ZUIDBROEK

Met de belangstellende leden van onze hofje op locatie Zuidbroek zijn begin juli 2022 de presentaties besproken van mogelijke bouwers van ons hofje.

Na zorgvuldige besprekingen met mogelijke bouwers en afweging is door de toekomstige kandidaat Zuidbroek bewoners

een keuze gemaakt voor onze partner als bouwer!

Wie gekozen is? Dat houden we nog geheim!


Heeft u ook belangstelling voor ons hofje in Zuidbroek Wierden?

U kunt als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken:

Als lid wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten en heeft u invloed op het bouwen. U heeft ook voorrang op de leden, die zich later aanmelden.


ONDERSTEUNING DOOR TWENTSE NOABERS FONDS

Onze werkgroep NOABERSERF heeft een toekenning gekregen van een ondersteuningsubsidie van Twentse Noabers Fonds. De subsidie is afkomstig van Provincie Overijssel en is uitbetaald door stichting Stimuland.

We zijn de bovengenoemde organisaties zeer dankbaar voor. Met deze ondersteuning kan de werkgroep noaberserf de volgende activiteit realiseren:

Een unieke, informatieve en inspirerende flyer, die verspreid kan worden onder potentiële  grondbezitters in het buitengebied van Wierden. De flyer geeft een beeld van het noaberserf dat de vereniging Hôfke te Wierden voor ogen heeft en nodigt grondeigenaren uit om contact op te nemen. Uiteindelijk moet dit leiden tot het vinden van een geschikte locatie die we in samenwerking met onder anderen de gemeente kunnen ontwikkelen.


Op onze 1e kennismakingsavond op 22 juni 2021


De vereniging heeft zich als doel gesteld om één of meerdere woonhofjes in Wierden en omgeving te realiseren.

Privacy en noaberschap

Een woonhof is een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen en/of appartementen waar privacy en noaberschap hand in hand gaan.

Je kent elkaar en helpt elkaar voort.

Noaberschap is de ander met raad en daad bijstaan als dit nodig en gewenst is.

  • Verzorgen van je planten en je post als je op vakantie bent
  • Delen van (tuin)gereedschap
  • Elkaar helpen bij klusjes; ieder vanuit zijn of haar talenten en mogelijkheden
  • Boodschappen doen voor een buur die dit even niet kan.

Voor starters tot senioren

We richten ons op meerdere doelgroepen, van starters tot senioren, met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp. 

Duurzaam en betaalbaar wonen

Duurzaam bouwen en wonen gaat niet alleen over een laag energieverbruik maar ook over het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners .

We zetten in op de kwaliteit van wonen voor een betaalbare prijs en met een lage energierekening!


We heten u welkom als lid. Want samen kunnen wij onze droom waarmaken!

Voor aanmelden als lid drukt u op onderstaande knop!

Wilt u (nog) geen lid worden dan kunt u zich aanmelden als belangstellende. Op onze Contact pagina kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief of informatie opvragen.