Wie zijn de initiatiefnemers van de vereniging Hôfke te Wierden?

De initiatiefnemers tot het oprichten van de vereniging komen uit een groep belangstellenden die betrokken waren bij het plan ‘Aan de Weuste’.

De eigenaren van deze locatie  wilden al in 2013 van hun landgoed een plek maken voor mensen die kleiner willen gaan wonen in levensloopbestendige woningen. Gaande dit traject werd steeds meer duidelijk dat dit op deze locatie niet mogelijk was.

Enkele belangstellenden hebben toen een kerngroep gevormd en zijn zich ook op andere locaties in Wierden gaan oriënteren. Hierover zijn vele gesprekken gevoerd met de gemeente Wierden, woningcorporatie Reggewoon, makelaars en projectontwikkelaars.

Toen het plan ‘Aan de Weuste’ uiteindelijk niet door doorging, hebben Jan Buijse, Heino Denneman en Anneke Doornbos besloten om vereniging Hôfke te Wierden op te richten met als doel het realiseren van één of meerdere woonhofjes voor gelijkgestemden met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp (noaberschap).

Van links naar rechts: Heino Denneman, Anneke Doornbos, Jan Buijse FOTO LARS SMOOK Tubantia

Waar staan we voor?

De vereniging Hôfke te Wierden heeft zich ten doel gesteld:

 1. De totstandkoming van een of meerdere woonhofjes.
 2. Voor gelijkgestemden met een sociaal actieve levenshouding en bereidheid tot burenhulp (noaberschap).
 3. Bij voorkeur in een mix van  duurzame levensloopgeschikte koop-  en huurwoningen.

Dat willen we bereiken door:

 • actief op zoek te gaan naar geschikte locaties in Wierden en omgeving.
 • goede onderlinge afstemming tussen toekomstige bewoners.
 • betaalbare woningen met een lage belasting voor het milieu.

We zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80105475.

De vereniging is opgericht op 20-08-2020. De rechten en plichten zijn notarieel vastgelegd in de statuten van de vereniging Hôfke te Wierden.

Vestigingsadres is Weefkamer 63, 7641LM Wierden.

Bankrekening is NL71 RABO 0358 6232 00 ten name van Hôfke te Wierden.

Het bestuur bestaat uit:

 • Jan Buijse – Voorzitter
 • Heino Denneman – Penningmeester
 • Jan Hobert – Secretaris
 • Anneke Doornbos – Algemeen
 • Douwe Baas -Algemeen

Over de naam Hôfke te Wierden

De marke Wierden bestond uit drie kernen. Aan de zuidkant van de dorpskern bevond zich de kern ‘De Huurne’ met overwegend grote boerenerven. Ten noorden van de kern Wierden lag het Loo, met ook hier grote boerenerven. Dan de kern Wierden zelf, wat voor de zestiende eeuw niet echt een kern te noemen was. Het dorp Wierden was niet meer dan een paar boerderijen rondom de nieuw gebouwde kerk aan de dijk, met als belangrijkste de Hof te Wierden. 

Met en knipoog naar het Twents en een dakje (van een huis) op de o is de naam Hôfke te Wierden ontstaan.