Wilt u meer weten over onze toekomstige locaties en projecten?

Bepaalde informatie verstrekken wij alleen aan onze leden. Dus wordt lid!


Locaties:

We zijn bezig met diverse locaties. Binnenkort kunnen we daar iets meer over vertellen:

De gemeente Wierden wilt samen met ons onderzoeken of een woonhof in Zuidbroek mogelijk is.

Het gaat dan om 10 woningen rond een gezamenlijke binnentuin. 

De beoogde bouwer is:

ER ZIJN NOG WONINGEN VRIJ!

Blijf onze website volgen.


Zo is er de werkgroep ‘Noaberserf’ gevormd.


De groep bestaat uit 3 leden van onze vereniging die al een aantal keren bij elkaar geweest om plannen te maken die kunnen leiden tot een woonhof in het buitengebied.

Zie voor meer informatie onze pagina:


Verder zijn we in gesprek met enkele particulieren die grond in bezit hebben en samen met ons willen onderzoeken of er een woonhof kan worden gerealiseerd.