Wij zijn blij dat u aanmeldt als lid. Want samen kunnen wij onze droom waarmaken!

Het lidmaatschap kost per jaar € 15,- voor een 1-persoons huishouden en € 25,- voor een 2-persoons huishouden.

U bent dan t/m december 2023 lid van onze vereniging!

Het is een jaarlidmaatschap. Aan het einde van 2023 kunt u besluiten uw lidmaatschap met een jaar te verlengen of op te zeggen. 


Uw lidmaatschap is pas definitief als u het lidmaatschapsgeld heeft overgemaakt naar bankrekening NL71 RABO 0358 6232 00 ten name van Hôfke te Wierden. Onder vermelding van: lidmaatschap.

U kunt ook via betaalverzoek betalen via klikken op onderstaande link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=PMTIM0GZTN-bujR5d_p3AA&qsl_reqcnt=1bujR5d_p3AA

of

Per QR code:


  • Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?
  • Uw naam wordt op een lijst geplaatst. Hoe hoger op de lijst, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning in een van de hofjes.
  • U heeft stemrecht over het reilen en zeilen van de vereniging, het beleid, de locaties, een statutenwijziging, de hoogte van de contributie, besteding van de gelden.
  • U wordt uitgenodigd voor de ledenvergaderingen waar u wordt bijgepraat en mag meepraten over de meest actuele ontwikkelingen.
  • Uw woonwensen, die u bij aanmelding kenbaar maakt, zijn leidend in gesprekken over geschikte locaties en woningen.
  • U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrieven.
  • U kunt deelnemen aan excursies naar voorbeeldprojecten.
  • Een algemeen maatschappelijk belang is dat u actief meewerkt aan de doorstroming op de woningmarkt.

Wilt u (nog) geen lid worden dan kunt u zich aanmelden als belangstellende. Op onze Contact pagina kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief.


Voor aanmelding als lid willen we u vragen onderstaande formulier in te vullen en op de knop Verstuur te drukken.

Hier vind je onze privacyverklaring