Op donderdag 21 maart 2024 was de werkgroep Noaberserf Wierden te gast bij Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Hoge Hexel.

Deze avond stond in het teken van de toekomstige woonbouw in Hoge hexel. Uitgenodigd waren naast onze werkgroep Noaberserf Wierden de gemeente Wierden. Zij vertelden over de trends en mogelijk ontwikkelingen omtrent woningbouw (harde en zachte plannen). 

Namens de werkgroep Noaberserf Wierden waren aanwezig Mascha Drogt en Frank de Jager. Door middel van een korte powerpoint presentatie en 2 interactieve vragen over ons idee Noaberserf Wierden, vond een mooie dialoog plaats.

Wij hebben de oproep gedaan om vanuit het dorp Hoge hexel actieve bewoners graag te ontvangen in onze werkgroep. En uiteraard zijn we opzoek naar potentiële locaties om ons idee Noaberserf Wierden te kunnen realiseren.

We bedanken plaatselijk belang Hoge hexel bij deze nogmaals voor de uitnodiging en de fijne avond.