Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 oktober 2022 is het financieel jaarverslag 2021 en Begroting 2023 besproken en een kascommissie benoemd. Financieel en wat het ledenaantal, bestuur en activiteiten betreft is de vereniging gezond.

Er is een presentatie gegeven over onze locatie Zuidbroek. Ook andere mogelijke locaties zijn belicht o.a. in Enter, in centrum Wierden en buitengebied. Want we gaan door!

Wat het buitengebied betreft: Onze werkgroep Noaberserf houdt eind oktober een brainstormsessie over een te maken flyer.

We danken Zorgboerderij De Piet dat we gebruik mogen maken van hun locatie voor onze vergaderingen!