De werkgroep NOABERSERF vereniging Hôfke te Wierden heeft een toekenning gekregen van een ondersteuningsubsidie van Twentse Noabers Fonds.

De subsidie is afkomstig van Provincie Overijssel en is uitbetaald door stichting Stimuland.

We zijn de bovengenoemde organisaties zeer dankbaar voor.

Met deze ondersteuning kan de werkgroep noaberserf de volgende activiteit realiseren:

Een unieke, informatieve en inspirerende flyer, die verspreid kan worden onder potentiële  grondbezitters in het buitengebied van Wierden. De flyer geeft een beeld van het noaberserf dat de vereniging Hôfke te Wierden voor ogen heeft en nodigt grondeigenaren uit om contact op te nemen. Uiteindelijk moet dit leiden tot het vinden van een geschikte locatie die we in samenwerking met onder anderen de gemeente kunnen ontwikkelen.