Categorie: Nieuws Hôfke te Wierden (Pagina 2 van 2)

Een woonhof in het buitengebied van Wierden

De vereniging Hôfke te Wierden onderzoekt heel breed de mogelijkheden van een woonhof in de gemeente Wierden.

Twee leden van onze vereniging hebben nagedacht hoe een woonhof in het buitengebied van Wierden eruit zou kunnen zien: een erf, een droom……………..

Als voorbeeld: Vijftien wooneenheden op een voormalig boerenerf. Huur- en koopwoningen voor gezinnen met kinderen, stellen, alleenstaanden van verschillende leeftijden; Tiny houses, gezins- en seniorenwoningen.

Een diversiteit aan mensen met een gedeelde overtuiging: het leven is de moeite waard om te delen, en de natuur is de moeite waard om te bewaren en te beschermen. Samen het verschil maken, ook al is het op een klein stukje aarde. Waar het kan zelfvoorzienend en ecologisch verantwoord met een boomgaard, een moestuin en voedselbos.

Een levendig erf, waar kinderen de ruimte hebben om te spelen en te ontdekken. Waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte, of buiten, bijvoorbeeld in de (moes)tuin, de boomgaard of op het gezamenlijke terras.             

Een erf dat uitnodigt om ’s avonds een ommetje te maken, of met elkaar bij een vuurplaats te zitten en naar de zonsondergang te kijken. En groot genoeg om iedereen een eigen privé plek te bieden. Een erf waar gewoond en geleefd wordt met respect voor elkaar en de omgeving. Kortom een erf waar je graag thuis komt en thuis bent. Erfdelen, een optelsom van mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Als je op zoek bent naar een andere manier van wonen, met meer gemeenschappelijkheid maar toch voldoende privacy, als je buiten wilt wonen op een ruim erf in een mooie omgeving, met alle voorzieningen van ons mooie Wierden op een paar kilometer afstand.

Neem dan eens contact op met Miranda Scheffer: 06-54341621

Oprichting Vereniging Hôfke te Wierden

Op donderdag 20 augustus 2020 is een spa in de grond gestoken.

Bij notaris Schuurman van Van Goor en Schuurman notarissen in Wierden hebben Jan Buijse en Heino Denneman hun handtekening gezet op de oprichtingsakte van vereniging Hôfke te Wierden.

We hadden iedereen hierbij graag willen uitnodigen!

Maar corona maatregelen laten dat niet toe. Dus zullen we foto’s op de website plaatsen en een nieuwsbrief versturen. Ook de plaatselijke bladen hebben een bericht gekregen

In de komende oprichtingsbijeenkomst zullen we het samen vieren!

Vereniging Hôfke te Wierden

Interview in De Driehoek

25-08-2020 met dank aan JJolien van Gaalen / Van Gaalen Media (foto’s en tekst)

door Jolien van Gaalen / Van Gaalen Media

“Samen staan we sterker”, vertelt Heino Denneman. “En het is makkelijker om toekomstige contracten te tekenen. Tot slot brengt dit de groep belangstellenden dichter bij elkaar.” Daarom is de verenging Hôfke te Wierden in het leven geroepen. Op 20 augustus hebben Heino Denneman en Jan Buijse bij Van Goor Schuurman Notarissen de officiële akte tot oprichting getekend.

WIERDEN – “In 2013 zijn daartoe de eerste stappen gezet”, vertelt Heino. “Toentertijd is er een project geweest in wijk De Weuste om een woonhof te realiseren. Zij waren al redelijk ver en hebben op een gegeven moment tijdens een informatieavond laten weten dat ze hiermee bezig waren. Daar is een kerngroep uit voortgekomen, die contacten onderhield met onder meer de gemeente en provincie. Helaas is de initiatiefnemer overleden en heeft de partner het perceel moeten verkopen. Als kerngroep hebben wij besloten om uiteindelijk wel door te gaan. Daarbij kijken wij nu ook verder dan de Weuste. We hebben hele goede contacten met de gemeente, met de ambtenaren en wethouder Coes. Inmiddels is het plan voor een woonhof opgenomen in de bijgestelde woonvisie. Daarnaast zien alle politieke partijen het ook zitten. Ook de provincie Overijssel heeft positief gereageerd. Ondertussen kijken we verder naar mogelijke locaties voor de woonhofjes.”

Van daaruit is besloten om de vereniging op te richten. “Met een vereniging sta je sterker, ook tegenover provincie en gemeente. En bij de aankoop van grond is een rechtspersoon nodig en kunnen we makkelijker de benodigde contracten tekenen. Daarnaast heb ik het idee dat dit deze vereniging de groep veel dichter bij elkaar brengt.”

Bestuur
De kerngroep bestaat naast Heino Denneman uit Jan Buijse en Anneke Doornbos. Zij zijn van plan om plaats te nemen in het bestuur. Gert Santema is als adviseur betrokken, maar heeft aangegeven dat hij lid wil worden en zich beschikbaar stelt als bestuurslid. “Nu de vereniging een feit is gaan we een bijeenkomst beleggen waarbij het bestuur gekozen kan worden”, vertelt Anneke. “Naast deze bestuursleden zijn er adviseurs op de achtergrond met veel kennis en know-how.”

Behoefte
“Met deze vereniging willen we proberen om voor een groep gelijkgestemden meerdere woonhofjes in de gemeente realiseren. Het is niet zo dat de vereniging stopt als er een hofje is. Daarbij kijken we ook over de oorspronkelijke locatie in De Weuste heen: het is interessegebonden. In principe is het voor de gemeente Wierden, maar het kan ook net daarbuiten zijn. Het is een landelijke tendens dat mensen langer thuis blijven wonen. En er blijkt behoefte te zijn om dicht bij elkaar te wonen, aan noaberschap. Dat merken we in Wierden ook, want er waren al belangstellenden voordat het in de media terechtkwam. Het zijn niet alleen ouderen die interesse hebben, maar ook jongeren.”

Levensloopbestendig
Anneke: “Mensen zijn toe aan specifieke woningen, aan wonen op maat. Ook met het oog op de toekomst, zij willen levensloopbestendig wonen. We hebben een voorkeursonderzoek gedaan onder de belangstellenden, daarbij is naar voren gekomen dat zij gesteld zijn op hun privacy. Dus iedereen woont straks wel privé met een eigen tuin. Maar als het nodig kunnen is zij een beroep doen om de mensen die om hen heen wonen. Het gaat om diversiteit en wat je voor elkaar kan betekenen. Maar daarbij geldt wel: niks moet, alles mag. Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze iets wordt opgedrongen. Het woongenot staat bovenaan, maar dat kan aangevuld worden met hulp en gezellige bijeenkomsten in de buurt. Natuurlijk is noaberschap al een traditie hier, maar in zo’n hofje zou dat versterkt kunnen worden.”

Heino: “In het hofje wordt een ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijke activiteiten, maar dat is niet verplicht. Het is wat mensen zelf willen en wat mogelijk is op een locatie. Maar samen blijft wel de kern. Dat past ook heel goed in Twente.”

Gemêleerde groep
Momenteel zijn er ruim 30 belangstellenden. “Deels echtparen, maar ook alleenstaanden. Het is een gemêleerde groep. We verwachten dat er ongeveer twintig lid worden en we denken dat dit aantal toe gaat nemen nu de vereniging is opgericht.”

Aantrekkelijker
“Mensen van eind 50 of begin 60 wonen vaak in eengezinswoningen en willen liever wat kleiner wonen”, aldus Anneke. “Vaak zit er ook een grote tuin bij dat eigenlijk te veel voor hen is, dat willen zij vaak niet meer. Als zij doorstromen naar een kleinere woning kunnen jonge gezinnen of starters hun intrek nemen in deze huizen. Hierdoor wordt de gemeente ook weer aantrekkelijker voor deze groepen. Mensen hoeven echt niet per se in een appartement. Er zijn genoeg andere vormen te bedenken, zoals een huis met een kleinere tuin in een woonhofje. Daar hebben zij toch hun privacy, maar is ook een gemeenschappelijke component als zij daar behoefte aan hebben.”

Contact
Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden als belangstellende, dat gaat gewoon door. Vrijblijvend informatie aanvragen is altijd mogelijk. Dat kan via de website Aan de Weuste, www.aandeweuste.nl, via hofketewierden@outlook.com of door te bellen met Heino Denneman via 06- 498 28 229.

“Aan een nieuwe website van Vereniging Hôfke te Wierden wordt nog gewerkt,” zegt Heino. “De huidige site gaat eind dit jaar eruit en binnenkort komt er een koppeling naar de nieuwe website. Tot die tijd kunnen mensen gewoon het informatieformulier invullen op de website Aan de Weuste.

Zoektocht naar geschikte plek in Wierden voor woonhof met noaberschap

door MARIËTTE CELLARIUS.

Gepubliceerd in: Tubantia 06-07-20

Wierden: Vereniging ’t Höfke Wierden is op zoek naar een andere plek voor de bouw van een ‘woonhof’ met levensloopbestendige woningen. De beoogde kavel in de bossen tussen de villa’s aan de Woestendijk 2 en Weusteweg is verkocht. De woonvoorziening is bedoeld voor ouderen die kleiner willen wonen, met een optie voor zorg.

Mede-initiatiefnemer Heino Denneman vertelt dat de locatie die de groep op het oog had in Wierden-Noord wegens omstandigheden niet is doorgegaan. “Wegens het overlijden van de eigenaar die daar woonde, is de grond niet aan ons verkocht. Hij wilde het ons gunnen maar er was een beter bod. Dat was een enorme tegenvaller, want we stonden op het punt een principeverzoek in te dienen bij de gemeente. Er hadden al 50 mensen ingetekend.”

Locaties op het oog.

De kerngroep met behalve Heino Denneman ook Anneke Doornbos en Jan Buijse, besloot door te gaan en er werd een vereniging opgericht: ’t Höfke. “We hebben een aantal locaties op het oog”, vertelt Denneman. “We zijn in gesprek met de gemeente over een plek in Zuidbroek. Het Zenderink is ookeen optie en een stuk onbebouwde grond aan de Marke. Daar zou Aveleijn jaren geleden gaan bouwen, maar dat ging niet door.”

Hoeveel woningen er komen, hangt af van de grootte van de locatie, maar belangstelling is er genoeg, zegt Denneman. “Het gaat om levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar misschien worden ook jongeren er bij betrokken. Het worden geen zorgappartementen, maar de woningen worden wel aangepast gebouwd. We hopen voor elkaar te krijgen dat er een optie voor bepaalde zorg aan huis is. We zijn een groep gelijkgestemde mensen die op zoek is naar noaberschap. We merken dat daar in Wierden veel behoefte aan is.”

Bewoonster in spe Anneke Doornbos noemt het sociale aspect van dit project ook belangrijk. “Je gaat er om met mensen van diverse pluimage. Je ziet naar elkaar om. Dat kan veel woonplezier opleveren.”

Omarmd

In het gemeentehuis werd het project meteen omarmd,al hield de verantwoordelijke wethouder een slag om de arm vanwege het al dan niet beschikbare wooncontingent. De gemeente kwam destijds wel met een verlangen op de proppen. In het gebouw zou prima een zogenaamd Huis van de Wijk passen, een onderdak voor allerlei activiteiten.

Gemeenschapsruimte

“Dat ligt nu wel wat anders, omdat we naar een andere locatie gaan”, zegt Denneman. “We willen in elk geval wel een gemeenschapsruimte. Ik weet nog niet of er ruimte genoeg is voor activiteiten van wijkbewoners. Dat weten we pas wanneer we een goede locatie hebben gevonden.”

Hoeveel woningen er komen, hangt af van de grootte van de locatie, maar belangstelling is er genoeg, zegt Denneman. “Het gaat om levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar misschien worden ook jongeren er bij betrokken. Het worden geen zorgappartementen, maar de woningen worden wel aangepast gebouwd. We hopen voor elkaar te krijgen dat er een optie voor bepaalde zorg aan huis is. We zijn een groep gelijkgestemde mensen die op zoek is naar noaberschap. We merken dat daar in Wierden veel behoefte aan is.”Bewoonster in spe Anneke Doornbos noemt het sociale aspect van dit project ook belangrijk. “Je gaat er om met mensen van diverse pluimage. Je ziet naar elkaar om. Dat kan veel woonplezier opleveren.”In het gemeentehuis werd het project meteen omarmd,al hield de verantwoordelijke wethouder een slag om de arm vanwege het al dan niet beschikbare wooncontingent. De gemeente kwam destijds wel met een verlangen op de proppen. In het gebouw zou prima een zogenaamd Huis van de Wijk passen, een onderdak voor allerlei activiteiten. “Dat ligt nu wel wat anders, omdat we naar een andere locatie gaan”, zegt Denneman. “We willen in elk geval wel een gemeenschapsruimte. Ik weet nog niet of er ruimte genoeg is voor activiteiten van wijkbewoners. Dat weten we pas wanneer we een goede locatie hebben gevonden.”

Nieuwere berichten »

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑