We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar.

Niet alleen vanwege corona maar vooral ook op de ontwikkelingen van onze vereniging.

We hebben nieuwe leden mogen verwelkomen.
Eindelijk konden we elkaar fysiek ontmoeten.
En! Er is concreet zicht op een locatie in Zuidbroek.

We danken hartelijk alle leden en belangstellenden voor de steun aan onze vereniging Hôfke te Wierden.

Met de hoop dat we iedereen in goede gezondheid mogen zien in het nieuwe jaar 2022.
Met veel energie bouwen we verder aan onze droom.

Jan, Gert, Heino, Jan, Jenny en Anneke.