Nieuwsbrief 01-22

Een voorspoedig en gezond 2022 gewenst!

In deze nieuwsbrief willen we vooral vooruit kijken naar wat komen gaat en even niet wat betreft Corona want we hebben wel geleerd en ervaren hoe onvoorspelbaar dat kan zijn.


Positieve ontwikkelingen

Samen een woonhof realiseren vraagt veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral ook veel overleg. Verder zijn we afhankelijk van veel factoren waar geen invloed op hebt zoals de oververhitte woningmarkt en de explosieve stijging van de grond- en bouwkosten. Temeer een uitdaging om samen toch iets moois neer te gaan zetten waar we trots op kunnen zijn.
 
Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen die daarbij gaan helpen:

– We hebben een nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; kortweg een minister van Wonen. Hugo de Jonge kan zich de komende periode ten volle hierop richten. De crisis op de woningmarkt is één van de nieuwe prioriteiten voor het nieuwe kabinet. Meer bouwen! [voor de juiste doelgroepen]


– In maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Een mogelijkheid voor alle burgers van Wierden om hun stem te laten horen. De verschillende partijen zeggen in hun programma ook allemaal iets over wonen in onze mooie gemeente Wierden. Toch goed om dat eens naast elkaar te leggen en mee te nemen in uw overwegingen.

– De huizenprijzen zijn torenhoog; zo hoog dat ze eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken in 2022. Datzelfde geldt voor de bouwmaterialen. Zo is de houtprijs al weer voorzichtig aan het dalen.

– En hout wordt een steeds belangrijker bouwmateriaal omdat het duurzaam is en er veel minder Co2 en stikstof uitgestoten wordt dan bij bouwen met beton en metaal. Maar liefst 7% van de wereldwijde Co2 uitstoot wordt veroorzaakt door cementproductie. Een doelstelling van onze vereniging is om te bouwen met duurzame, natuurlijke materialen. Het is een positieve ontwikkeling dat de vijf grootste bouwbedrijven alleen nog duurzaam hout gaan gebruiken bij hun bouwprojecten en zich voorbereiden om meer huizen van hout te gaan bouwen. Het is nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.


– We zien in het hele land een trend dat er wordt gebouwd rondom een hof of plein wat het omzien naar elkaar bevordert.

– De groep 60-plussers wordt steeds groter; nu al 20% van de totale bevolking van Nederland. Een groep om serieus rekening mee te houden op de woningmarkt. Als de kinderen de deur uit zijn blijven ze vaak wonen in grote huizen waar ook een gezin kan wonen. Ze willen wel verhuizen maar er zijn heel vaak geen geschikte levensloopbestendige woningen. Steeds meer gemeenten, waaronder Wierden, zien in dat de doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht kan worden door woningen te bouwen voor de 60-plussers.

– Vooruitstrevende gemeenten hebben al plannen gemaakt voor de vele agrarische bedrijven die leeg komen te staan in de komende jaren door, met behoud van de landschappelijke uitstraling van het boerenerf, woningbouw toe te staan in de vorm van een ‘noaberserf’.


Onze speerpunten voor 2022

– Realisatie van een woonhof op het Zuidbroek.

– Onderzoeken van mogelijkheden van een woonhof in de kern van Wierden en Enter.

– Verkennen van de mogelijkheden van een ‘noaberserf’ in het buitengebied van Wierden.


Het ‘noaberserf’

Een aantal leden van onze vereniging hebben bij aanmelding aangegeven de voorkeur te geven aan een woonhof in het buitengebied. De komende jaren zijn er misschien kansen om dit te realiseren omdat meer boeren om welke redenen dan ook, gaan stoppen met agrarische activiteiten. We hebben al een paar keer overleg gehad met de erfcoaches om dit te bespreken met agrariërs die willen stoppen zodat zij dit als optie kunnen meenemen in hun denken over de toekomst van hun erf. Door de bestaande boerderijwoning bijv. in twee appartementen te verdelen en in de schuren enkele appartementen te maken wordt de uitstraling van het oorspronkelijke erf behouden.

Heeft u ook belangstelling voor wonen op een ‘noaberserf’ en wilt u meedenken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Wierden? Stuur dan een mailtje naar info@hofketewierden.nl.


Kortom, veel positieve ontwikkelingen die van 2022 een mooi jaar kunnen maken.
Onze verwachtingen zijn in ieder geval groot!

 
Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

1 reactie

  1. Baf keijzer

    Ben geïnteresseerd in beschreven ontwikkelingen en meldt mij gaarne aan als lid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑