Auteur: admin (Pagina 3 van 4)

Nieuwsbrief 01-21

Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Ons geduld wordt op de proef gesteld

Deze nieuwsbrief is gemaakt aan de keukentafel. Op zich is dat niet zo vreemd ware het niet dat het ook al de hele week mijn werkplek is want zoals zoveel mensen werk ik weer (gedeeltelijk) thuis. Er moesten weer verscherpte maatregelen worden genomen als gevolg van het hoge aantal Corona besmettingen; in het bijzonder in onze regio. Hierdoor worden (bouw)plannen en afspraken vertraagd. Het is een onzekere tijd en we kunnen elkaar nog steeds niet fysiek ontmoeten. Vergaderingen worden uitgesteld en plannen worden doorgeschoven. Het is lastig om met mensen via een beeldscherm te communiceren en afspraken te maken. 


Online overleg met de wethouder van de gemeente Wierden; Johan Coes

Onze afspraak van 9 december 2020 met de gebiedsregisseur Wonen en de wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden moest ook digitaal. Dit was een goed overleg maar toch heel anders, minder persoonlijk, dan een fysieke ontmoeting. Onze wethouder draagt het wonen in een hofje in Wierden een warm hart toe. Zeker in de vorm zoals ons dat voor ogen staat: levensloopbestendige, duurzaam gebouwde woningen voor ouderen en andere doelgroepen. Woningen die privacy bieden en met een gezamenlijke binnentuin om elkaar te kunnen ontmoeten. De gemeente Wierden heeft met name in het Zuidbroek en het Zenderink grondposities. Het nieuwe woningmarktonderzoek zal moeten uitwijzen aan welke woningen behoefte is in de gemeente Wierden en is richtinggevend voor wat er gebouwd gaat worden. In de voorgaande jaren kwam elke keer naar voren dat er behoefte is aan kleinere woningen voor senioren en starters. Wij verwachten dat de uitkomst van het nieuwe woningmarktonderzoek niet anders zal zijn.

De wethouder vertelde ook dat de gemeente de woningbouw in een versnelling wil zetten maar dat ze daarbij afhankelijk is van de provincie. Landelijk zijn er ook allerlei initiatieven en stimuleringsregelingen om de doorstroming van ouderen op de woningmarkt te bevorderen naar kleinere, duurzaam gebouwde woningen. 


We hebben ook nog eens onder de aandacht gebracht waarom een woonhof precies past binnen de woonagenda van de Gemeente Wierden.

In de lokale woonagenda 2018-2022 van de gemeente Wierden die aansluit op de Regionale Woonvisie Twente staat:

·         Zo veel mogelijk levensloopgeschikte woningen en het stimuleren van bouwpartijen hieraan bij te dragen.

·         Ruimte geven voor vormen van groepswonen waarbij mensen elkaar onderling kunnen bijstaan.

·         Ouderen willen graag een luxere kleine koopwoning (met tuin of ruim balkon).

·         Voor ouderen zijn ook huurwoningen nodig met ‘normale’ huur..

·         Ouderen in een gezinswoning moeten kunnen doorstromen.

·         Meer ruimte voor particuliere initiatieven (wonen en zorg).


In het rapport van 3 oktober 2019  van de gemeente ‘Actualisatie Woningmarktonderzoek 2019’ worden de volgende aanbevelingen gedaan:

·         Door de vergrijzing moet het woningbouwprogramma worden omgezet naar levensloopgeschikte woningen zoals hofjeswoningen.

·         Breng de doorstroming op de woningmarkt op gang anders bouw je voor leegstand van grotere (koop)woningen. Dus bouw meer betaalbaar en levensloopgeschikte woningen.

·         Bouw levensloopgeschikte woningen; niet te groot, gemakkelijk in onderhoud, geen groot perceel en bad- en slaapkamer op de begane grond.


Andere argumenten die pleiten voor het wonen in een hofje:

·         De WMO is een grote kostenpost voor gemeenten; omzien naar elkaar heeft een positief effect op de gezondheid van mensen waardoor minder mensen een beroep zullen doen op de WMO.

·         Tegengaan van eenzaamheid, met name wanneer mensen hun partner verliezen. Al wonen de kinderen of familie in de buurt toch veel mensen zich vaak eenzaam. In het document ‘Cijfers & feiten van het sociaal domein in de gemeente Wierden’ staat dat ongeveer een derde van de volwassen Wierdenaren aangeeft matig of ernstig eenzaam te zijn. Van de 75-plussers is dit bijna de helft.


We hebben een opsomming gegeven van de vele locaties voor een woonhof die in de gesprekken met de gebiedsregisseur de revue zijn gepasseerd. De uiteindelijke conclusie is dat het Zuidbroek en het Zenderink, op kortere termijn de meest geschikte locaties zijn voor het ontwikkelen van een woonhof. Deze grond heeft al als bestemming wonen. De wethouder heeft ons aangeraden om eerst verder te praten over deze locaties en dan een plan te gaan maken om duurzaam (circulair) te gaan bouwen. 

Toch blijven we ook onze ogen en oren openhouden voor andere locaties; ook in het buitengebied van Wierden. Daar kunt u ons bij helpen. Wanneer u denkt dat een locatie beschikbaar is/komt dan horen we dat graag van u.      


LEESTIPS

* Heeft u op onze site al het nieuwsbericht over een woonhof in het buitengebied gelezen? Wanneer u hierover enthousiast (bent) geraakt laat het dan weten aan Miranda Scheffer: 06-54341621.

U kunt het lezen op onze site via deze link:

https://hofketewierden.nl/nieuws-hofke-te-wierden/een-woonhof-in-het-buitengebied-van-wierden/

* In het weekblad ‘De Driehoek’ hebben we regelmatig een column waarin leden van onze vereniging iets vertellen over hun droom om te wonen in een hofje in Wierden. Aanbevolen! Deze week: EVEN DROMEN

U kunt het lezen via deze link:

https://www.dedriehoek.net/reader/75838/1591305/even-dromen


 Namens het bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

email: info@hofketewierden.nl

internet: www.hofketewierden.nl

Een woonhof in het buitengebied van Wierden

De vereniging Hôfke te Wierden onderzoekt heel breed de mogelijkheden van een woonhof in de gemeente Wierden.

Twee leden van onze vereniging hebben nagedacht hoe een woonhof in het buitengebied van Wierden eruit zou kunnen zien: een erf, een droom……………..

Als voorbeeld: Vijftien wooneenheden op een voormalig boerenerf. Huur- en koopwoningen voor gezinnen met kinderen, stellen, alleenstaanden van verschillende leeftijden; Tiny houses, gezins- en seniorenwoningen.

Een diversiteit aan mensen met een gedeelde overtuiging: het leven is de moeite waard om te delen, en de natuur is de moeite waard om te bewaren en te beschermen. Samen het verschil maken, ook al is het op een klein stukje aarde. Waar het kan zelfvoorzienend en ecologisch verantwoord met een boomgaard, een moestuin en voedselbos.

Een levendig erf, waar kinderen de ruimte hebben om te spelen en te ontdekken. Waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte, of buiten, bijvoorbeeld in de (moes)tuin, de boomgaard of op het gezamenlijke terras.             

Een erf dat uitnodigt om ’s avonds een ommetje te maken, of met elkaar bij een vuurplaats te zitten en naar de zonsondergang te kijken. En groot genoeg om iedereen een eigen privé plek te bieden. Een erf waar gewoond en geleefd wordt met respect voor elkaar en de omgeving. Kortom een erf waar je graag thuis komt en thuis bent. Erfdelen, een optelsom van mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Als je op zoek bent naar een andere manier van wonen, met meer gemeenschappelijkheid maar toch voldoende privacy, als je buiten wilt wonen op een ruim erf in een mooie omgeving, met alle voorzieningen van ons mooie Wierden op een paar kilometer afstand.

Neem dan eens contact op met Miranda Scheffer: 06-54341621

Nieuwsbrief no. 20-05

Samen bouwen, natuurlijk!    


Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Het is alweer even geleden dat u onze vorige nieuwsbrief van eind september heeft ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke acties onze vereniging de afgelopen periode heeft ondernomen om een woonhof in Wierden te realiseren. Met deze nieuwsbrief praten we u bij.    


Over onze vereniging Hôfke te Wierden

We willen u eerst hartelijk bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op de oproep om lid te worden of als belangstellende de ontwikkelingen te volgen. Op dit moment telt onze vereniging 34 betalende leden (18 huishouden). Als belangstellende hebben 24 mensen zich aangemeld.

We willen u ook bedanken voor het invullen van het woonwensenformulier. Dit helpt ons echt in de gesprekken die we voeren over locaties voor een woonhof; Samen staan we sterk!

In deze Corona periode kunnen we geen bijeenkomsten organiseren om meer mensen enthousiast te maken voor onze plannen. Daarom communiceren we nu veel via de media.

U heeft vast wel onze bijdrage gezien aan de Woonwijzer in De Wiezer van 10 november.

Binnenkort komt er met regelmaat een vaste, herkenbare column in De Driehoek. Daarbij wordt de lezer op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen.

Verder werken we aan verbeteringen van onze website en Facebookpagina.

En heeft u ons nieuwe logo al gezien?      

Gesprekken over locaties voor een woonhof

In ons dichtbevolkte landje moeten we ervoor waken dat de grond op de juiste wijze wordt gebruikt om te wonen, werken en te recreëren. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat het vinden van locaties voor een woonhof veel tijd en geduld vraagt en niet elke locatie voldoet aan onze wensen.

Ons doel is het realiseren van één of meerdere hofjes woonhofjes in Wierden en omgeving. Dit doel biedt ruimte om ons breed te oriënteren in onze zoektocht naar geschikte locaties.

Hieronder een opsomming welke acties we hebben ondernomen:

* We zijn in gesprek met een projectontwikkelaar en de gemeente Wierden over locaties in het Zuidbroek. Dit noemen we als eerste omdat de meeste leden er de voorkeur aan geven om te wonen in een buitenwijk op niet de grote afstand van het centrum.

* We hebben contact gezocht met de projectontwikkelaar die in bezit is van de grond waar vroeger slagerij Roelofs was gevestigd; hoek Nijverdalsestraat / De Marke. Dit is een klein kavel dichtbij het centrum van Wierden.

* Om een woonhof in het buitengebied onder de aandacht te brengen hebben we gesproken met een erfcoach van de gemeente Wierden. Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied (w.o. boeren) na te denken over de toekomst van hun erf. Een woonerf (erfdelen) is dan misschien een mogelijkheid.

* We zijn in gesprek met een ontwikkelaar van het Zenderink. De woningen die hier gebouwd gaan worden zijn levensloopgeschikt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen in een hofje te groeperen.

U bent weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

We gaan door, ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt.
Zo hebben we op 9 december een digitale vergadering met de wethouder en de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente Wierden over hierboven genoemde locaties.    


Met vriendelijke groet,
 
Vereniging Hôfke te Wierden
 Anneke, Heino, Jan, Gert
 
Adviseurs:Ton van Wijck en Theo de Putter.  
« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑