Auteur: admin (Pagina 3 van 7)

Keuze partner bouwer locatie Zuidbroek

Met de belangstellende leden van onze hofje op locatie Zuidbroek zijn begin juli 2022 de presentaties besproken van mogelijke bouwers van ons hofje.

Na zorgvuldige besprekingen met mogelijke bouwers en afweging is door de toekomstige kandidaten Zuidbroek bewoners een keuze gemaakt voor onze partner als bouwer!

Wie gekozen is? Dat houden we nog geheim!

Heeft u ook belangstelling voor ons hofje in Zuidbroek Wierden?

U kunt als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken:

Als lid wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten en heeft u invloed op het bouwen. U heeft ook voorrang op de leden, die zich later aanmelden.

Noabershof Riessen helpt andere Twentse initiatieven op weg

Bron: Tubantia Yvet Maassen 02-05-22, 06:45

RIJSSEN – In meerdere Twentse gemeenten lopen burgerinitiatieven voor een Noabershof. Een woonvorm die niet veel voorkomt in de regio, maar wel gewild is. In Rijssen is de droom al werkelijkheid geworden. Kartrekker Noabershof Riessen gaat andere initiatieven op weg helpen. 

Twents Noabershof-overleg

„We zijn daarom een Twents Noabershof-overleg begonnen. We helpen elkaar.” De eerste kennismakingsgesprekken zijn al afgerond. Daaruit bleek dat er verschillen zijn tussen de burgerinitiatieven. Nijland: „Sommige zijn gericht op senioren, andere juist op starters, of op gemengde generaties. De een focust zich op huur, de ander op koop.”

De  verschillende burgerinitiatieven willen nu elk kwartaal samenkomen om kennis te delen. „In volgende gesprekken gaan we kijken hoe we elkaar concreet kunnen versterken en waar we kunnen samenwerken. In ieder geval op het punt van publiciteit en website,” vertelt Nijland.

Noabershof Riessen, het eerste bewoonde hofje in de regio, is een voorbeeld voor de anderen die nog niet zo ver zijn, zoals Nijverdal, Wierden, Almelo, Enschede, Holten, Goor en Hengevelde. Stuk voor stuk gemeenten die ook aansluiten bij het overleg.

Nieuwsbrief 02-22

Het gaat zo vaak anders dan gedacht

In de laatste nieuwbrief van januari heb ik een aantal positieve ontwikkelingen geschetst.
Zo schreef ik dat de torenhoge prijzen van nieuwbouwhuizen eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken.
Het tegendeel is waar; ze zijn nog verder gestegen.


Woonhof op het Zuidbroek te Wierden

We hebben, als bestuur, ons best gedaan om tot overeenstemming te komen met een ontwikkelaar/procesbegeleider met het doel om een woonhof te realiseren op het Zuidbroek in Wierden.
Toch bleek uiteindelijk dat er niet voldoende draagvlak was voor de samenwerking.
Dit proces heeft veel tijd en energie gekost maar we hebben er vooral veel van geleerd.

We zijn nu andere mogelijkheden aan het verkennen om een woonhof te realiseren en hebben in het laatste gesprek met de gemeente Wierden op 19 april ervaren dat ze ons daarbij willen helpen.
De bestemmingsplanprocedure is in werking gezet en de planning is dat de grond in het laatste kwartaal van dit jaar bouwrijp wordt gemaakt.
Verder hebben we gesproken over de overdracht van de grond, het aantal woningen en het aanzicht van de woonhof en woningen.
Kortom, het wordt steeds concreter.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u alsnog geïnformeerd worden over een woonhof op het Zuidbroek?

Wordt lid als u nog geen lid bent!

Geef dit dan door via ons mailadres info@hofketewierden.nl.

Dan ontvangt u ook de specifieke nieuwsbrieven over een woonhof op het Zuidbroek waarin nog meer informatie staat.

Voor de zomervakantie gaan we een keuze maken voor een bouwer/aannemer.
Een belangrijke stap in het proces dus geef u op en praat/denk mee!


Overige locaties

We gaan door met het zoeken naar geschikte locaties in de Gemeente Wierden.

Zo is er de werkgroep ‘Noaberserf’ gevormd.
De groep bestaat uit 3 leden van onze vereniging die al een aantal keren bij elkaar geweest om plannen te maken die kunnen leiden tot een woonhof in het buitengebied.


In de vorige nieuwbrief staat meer informatie over herbestemmingen van vrijkomende agrarische bedrijven.

Heeft u ook interesse? Maak het kenbaar via info@hofketewierden.nl en sluit u aan bij deze groep.

Verder zijn we in gesprek met enkele particulieren die grond in bezit hebben en samen met ons willen onderzoeken of er een woonhof kan worden gerealiseerd. 


Positieve ontwikkelingen

Toch mooie en positieve ontwikkelingen om van 2022 een mooi jaar te maken.
Zo sloot ik mijn nieuwbrief van januari 2022 af.
Het kan nog! 
Ook als het soms anders gaat dan gedacht.


Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

Nieuwsbrief 01-22

Een voorspoedig en gezond 2022 gewenst!

In deze nieuwsbrief willen we vooral vooruit kijken naar wat komen gaat en even niet wat betreft Corona want we hebben wel geleerd en ervaren hoe onvoorspelbaar dat kan zijn.


Positieve ontwikkelingen

Samen een woonhof realiseren vraagt veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral ook veel overleg. Verder zijn we afhankelijk van veel factoren waar geen invloed op hebt zoals de oververhitte woningmarkt en de explosieve stijging van de grond- en bouwkosten. Temeer een uitdaging om samen toch iets moois neer te gaan zetten waar we trots op kunnen zijn.
 
Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen die daarbij gaan helpen:

– We hebben een nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; kortweg een minister van Wonen. Hugo de Jonge kan zich de komende periode ten volle hierop richten. De crisis op de woningmarkt is één van de nieuwe prioriteiten voor het nieuwe kabinet. Meer bouwen! [voor de juiste doelgroepen]


– In maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Een mogelijkheid voor alle burgers van Wierden om hun stem te laten horen. De verschillende partijen zeggen in hun programma ook allemaal iets over wonen in onze mooie gemeente Wierden. Toch goed om dat eens naast elkaar te leggen en mee te nemen in uw overwegingen.

– De huizenprijzen zijn torenhoog; zo hoog dat ze eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken in 2022. Datzelfde geldt voor de bouwmaterialen. Zo is de houtprijs al weer voorzichtig aan het dalen.

– En hout wordt een steeds belangrijker bouwmateriaal omdat het duurzaam is en er veel minder Co2 en stikstof uitgestoten wordt dan bij bouwen met beton en metaal. Maar liefst 7% van de wereldwijde Co2 uitstoot wordt veroorzaakt door cementproductie. Een doelstelling van onze vereniging is om te bouwen met duurzame, natuurlijke materialen. Het is een positieve ontwikkeling dat de vijf grootste bouwbedrijven alleen nog duurzaam hout gaan gebruiken bij hun bouwprojecten en zich voorbereiden om meer huizen van hout te gaan bouwen. Het is nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.


– We zien in het hele land een trend dat er wordt gebouwd rondom een hof of plein wat het omzien naar elkaar bevordert.

– De groep 60-plussers wordt steeds groter; nu al 20% van de totale bevolking van Nederland. Een groep om serieus rekening mee te houden op de woningmarkt. Als de kinderen de deur uit zijn blijven ze vaak wonen in grote huizen waar ook een gezin kan wonen. Ze willen wel verhuizen maar er zijn heel vaak geen geschikte levensloopbestendige woningen. Steeds meer gemeenten, waaronder Wierden, zien in dat de doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht kan worden door woningen te bouwen voor de 60-plussers.

– Vooruitstrevende gemeenten hebben al plannen gemaakt voor de vele agrarische bedrijven die leeg komen te staan in de komende jaren door, met behoud van de landschappelijke uitstraling van het boerenerf, woningbouw toe te staan in de vorm van een ‘noaberserf’.


Onze speerpunten voor 2022

– Realisatie van een woonhof op het Zuidbroek.

– Onderzoeken van mogelijkheden van een woonhof in de kern van Wierden en Enter.

– Verkennen van de mogelijkheden van een ‘noaberserf’ in het buitengebied van Wierden.


Het ‘noaberserf’

Een aantal leden van onze vereniging hebben bij aanmelding aangegeven de voorkeur te geven aan een woonhof in het buitengebied. De komende jaren zijn er misschien kansen om dit te realiseren omdat meer boeren om welke redenen dan ook, gaan stoppen met agrarische activiteiten. We hebben al een paar keer overleg gehad met de erfcoaches om dit te bespreken met agrariërs die willen stoppen zodat zij dit als optie kunnen meenemen in hun denken over de toekomst van hun erf. Door de bestaande boerderijwoning bijv. in twee appartementen te verdelen en in de schuren enkele appartementen te maken wordt de uitstraling van het oorspronkelijke erf behouden.

Heeft u ook belangstelling voor wonen op een ‘noaberserf’ en wilt u meedenken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Wierden? Stuur dan een mailtje naar info@hofketewierden.nl.


Kortom, veel positieve ontwikkelingen die van 2022 een mooi jaar kunnen maken.
Onze verwachtingen zijn in ieder geval groot!

 
Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

Het bestuur van vereniging Hôfke te Wierden wenst iedereen een Gezond 2022.


We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar.

Niet alleen vanwege corona maar vooral ook op de ontwikkelingen van onze vereniging.

We hebben nieuwe leden mogen verwelkomen.
Eindelijk konden we elkaar fysiek ontmoeten.
En! Er is concreet zicht op een locatie in Zuidbroek.

We danken hartelijk alle leden en belangstellenden voor de steun aan onze vereniging Hôfke te Wierden.

Met de hoop dat we iedereen in goede gezondheid mogen zien in het nieuwe jaar 2022.
Met veel energie bouwen we verder aan onze droom.

Jan, Gert, Heino, Jan, Jenny en Anneke.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑