Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In de laatste nieuwsbrief van mei hebben we u geschreven dat we, ondanks de beperkingen door Corona, stappen hebben genomen om tot oprichting van onze vereniging te komen. Omdat we daarin ook afhankelijk zijn van externe organisaties en de door beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Corona hebben we nog geen afspraak kunnen maken met een notaris die een notariële akte moet opstellen. 

Het is nu vakantietijd maar we doen ons best om dit voor september te regelen. 

In de maand september is er ook een afspraak met de gemeente gepland om elkaar weer fysiek te ontmoeten waarbij we er van uit gaan dat dit weer mogelijk is binnen de gestelde Corona voorschriften. 

De afgelopen week is er wel een videogesprek geweest tussen de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente en een initiatiefnemer van onze vereniging n.a.v. een aantal eerder gestelde vragen over mogelijke locaties voor het wonen in een hofje in Wierden.  Een positief gesprek waarin de gebiedsregisseur duidelijk liet merken dat ze onderzoek had gedaan om de gestelde vragen te beantwoorden. Er zijn enkele locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet om een hofje te kunnen realiseren. Zowel dichtbij het centrum van Wierden als ook op het Zuidbroek. 

In de eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden zullen we dit met u bespreken. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deze avond zal dan ook de officiële oprichtingsvergadering van onze vereniging zijn. 

Van harte welkom heten wij onze nieuwe toekomstige leden/belangstellenden die zich afgelopen tijd bij onze vereniging in oprichting hebben ingeschreven.

Vandaag is er ook een artikel in de Tubantia verschenen over ons initiatief.

Toch is het vaak zo dat de beste werving de mond-tot-mond reclame is. Dus aan u de vraag om anderen enthousiast te maken over anders wonen voor ouderen in onze mooie gemeente Wierden! 

Opgave kan via ons emailadres: hofketewierden@outlook.com

Of via contactformulier van onze website: https://www.aandeweuste.nl/contact/

Rest ons als laatste u een fijne vakantieperiode toe te wensen in deze periode van anderhalve meter.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema