Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In deze bijzondere tijd ervaren we dat activiteiten stil vallen of worden uitgesteld. Toch wordt er door veel mensen thuis hard gewerkt onder vaak moeilijkere omstandigheden en wordt er ook achter de schermen veel werk verzet. Dat laatste geldt ook voor ons, als initiatiefnemers, om tot oprichting van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden te komen als vervolg op het plan ‘Aan de Weuste’.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kun je alleen oprichten met een notariële akte en hier zijn kosten aan verbonden. Als vereniging beschik je pas over een financiële middelen als er contributie wordt geïnd. Dus we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het oprichten van onze vereniging ’t Hôfke te Wierden. 

Nu was het project ‘Aan de Weuste’ al aangemeld bij de ‘Twentse Noabers’. 

Daar hebben we een aanvraag gedaan en 800 euro gekregen uit het Twentse Noabers Fonds om onze vereniging op te richten, in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, een website te ontwikkelen, te promoten enz.  

Daar zijn we heel blij mee! 

Wil je meer weten over de Twentse Noabers kijk dan eens op hun website: https://www.twentsenoabersfonds.nl/

En over Twentse Noabers Fonds: https://www.twentsenoabers.nl

Nu kunnen we verder en verwachten dat we u voor de zomervakantie kunnen mededelen dat onze Vereniging ’t Hôfke te Wierden een feit is. We nodigen u dan, na de zomervakantie, uit voor een oprichtingsvergadering.

Er staat voor 10 juni een overleg gepland met de gemeente. Als dit doorgaat zullen we u informeren over de uitkomst.

Fijn dat al een flink aantal mensen zich als toekomstig lid heeft gemeld! 

Samen kunnen we meer bereiken ten aanzien van woonwensen en woonvormen. Misschien kent u mensen die, mogelijk, ook lid willen worden.

Dat kan via emailadres: hofketewierden@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema