Column in De Wiezer 05-07-23


Een informatieavond in het gemeentehuis Wierden heeft veel belangstellenden aangetrokken.
De seinen staan op groen wat betreft de bouwplannen in Zuidbroek om een woonhof te realiseren.
Samen met bouwondernemer Haafkes en gemeente Wierden.


Geduld is een schone zaak. De weg van de lange adem. De aanhouder wint. Allemaal uitdrukkingen en gezegden die we kunnen linken aan onze resultaten.


Alles begint met een idee. In 2013 was dat ontstaan aan de rand van de wijk de Weuste. Dat idee, voor een woonhof, kreeg geen gevolg. Maar legde wel de basis voor onze vereniging Hôfke te Wierden, opgericht in 2020.
Een vereniging ter bevordering van woonhofjes en Tiny houses binnen de gemeentegrenzen van Wierden en Enter.


Met elkaar de schouders eronder. Ook weer zo’n uitdrukking. Maar dat hebben we gedaan. We zijn er trots op dat er nu concrete plannen zijn in de mooie wijk Zuidbroek.


Als u woont in een huis dat past als een te grote jas, zou u aan de toekomst kunnen denken. Bent u toe aan een kleinere, duurzame woning met naoberhulp? Wie de schoen past, trekke hem aan.


Wonen in een woonhof betekent je eigen huis met je privacy maar ook af en toe kunnen rekenen op een ander. Beter een goede buur dan een verre vriend, ook weer zoiets.
Samen beslissen hoe er gebouwd wordt maar ook de mogelijkheid om je eigen woning naar eigen wensen in te richten.


Als u lid wordt kan u de vruchten plukken van ons aankomende woonproject maar misschien ook voor de toekomst, bij aankomende initiatieven.

Want we gaan door, het smaakt naar meer.
Wij blijven op zoek naar nieuwe locaties, dus legt uw oor te luister.


Wilt u aansluiten bij ons bestuur, graag, vele handen maken licht werk.


In een van onze eerste column stond er een foto van een schep in de grond. Nog even een schepje er bovenop doen, en dan staan er tien hofjeswoningen in Zuidbroek.


Een eigen plek onder de zon en altijd iemand in de buurt …oh nee, dat was een liedje.


Maar het woonhof wordt zeker en vast onmeunig mooi.