Categorie: Nieuwsbrief (Pagina 2 van 2)

Nieuwsbrief no. 20-02

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In de laatste nieuwsbrief van mei hebben we u geschreven dat we, ondanks de beperkingen door Corona, stappen hebben genomen om tot oprichting van onze vereniging te komen. Omdat we daarin ook afhankelijk zijn van externe organisaties en de door beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Corona hebben we nog geen afspraak kunnen maken met een notaris die een notariële akte moet opstellen. 

Het is nu vakantietijd maar we doen ons best om dit voor september te regelen. 

In de maand september is er ook een afspraak met de gemeente gepland om elkaar weer fysiek te ontmoeten waarbij we er van uit gaan dat dit weer mogelijk is binnen de gestelde Corona voorschriften. 

De afgelopen week is er wel een videogesprek geweest tussen de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente en een initiatiefnemer van onze vereniging n.a.v. een aantal eerder gestelde vragen over mogelijke locaties voor het wonen in een hofje in Wierden.  Een positief gesprek waarin de gebiedsregisseur duidelijk liet merken dat ze onderzoek had gedaan om de gestelde vragen te beantwoorden. Er zijn enkele locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet om een hofje te kunnen realiseren. Zowel dichtbij het centrum van Wierden als ook op het Zuidbroek. 

In de eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden zullen we dit met u bespreken. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deze avond zal dan ook de officiële oprichtingsvergadering van onze vereniging zijn. 

Van harte welkom heten wij onze nieuwe toekomstige leden/belangstellenden die zich afgelopen tijd bij onze vereniging in oprichting hebben ingeschreven.

Vandaag is er ook een artikel in de Tubantia verschenen over ons initiatief.

Toch is het vaak zo dat de beste werving de mond-tot-mond reclame is. Dus aan u de vraag om anderen enthousiast te maken over anders wonen voor ouderen in onze mooie gemeente Wierden! 

Opgave kan via ons emailadres: hofketewierden@outlook.com

Of via contactformulier van onze website: https://www.aandeweuste.nl/contact/

Rest ons als laatste u een fijne vakantieperiode toe te wensen in deze periode van anderhalve meter.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief versie 20-01

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In deze bijzondere tijd ervaren we dat activiteiten stil vallen of worden uitgesteld. Toch wordt er door veel mensen thuis hard gewerkt onder vaak moeilijkere omstandigheden en wordt er ook achter de schermen veel werk verzet. Dat laatste geldt ook voor ons, als initiatiefnemers, om tot oprichting van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden te komen als vervolg op het plan ‘Aan de Weuste’.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kun je alleen oprichten met een notariële akte en hier zijn kosten aan verbonden. Als vereniging beschik je pas over een financiële middelen als er contributie wordt geïnd. Dus we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het oprichten van onze vereniging ’t Hôfke te Wierden. 

Nu was het project ‘Aan de Weuste’ al aangemeld bij de ‘Twentse Noabers’. 

Daar hebben we een aanvraag gedaan en 800 euro gekregen uit het Twentse Noabers Fonds om onze vereniging op te richten, in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, een website te ontwikkelen, te promoten enz.  

Daar zijn we heel blij mee! 

Wil je meer weten over de Twentse Noabers kijk dan eens op hun website: https://www.twentsenoabersfonds.nl/

En over Twentse Noabers Fonds: https://www.twentsenoabers.nl

Nu kunnen we verder en verwachten dat we u voor de zomervakantie kunnen mededelen dat onze Vereniging ’t Hôfke te Wierden een feit is. We nodigen u dan, na de zomervakantie, uit voor een oprichtingsvergadering.

Er staat voor 10 juni een overleg gepland met de gemeente. Als dit doorgaat zullen we u informeren over de uitkomst.

Fijn dat al een flink aantal mensen zich als toekomstig lid heeft gemeld! 

Samen kunnen we meer bereiken ten aanzien van woonwensen en woonvormen. Misschien kent u mensen die, mogelijk, ook lid willen worden.

Dat kan via emailadres: hofketewierden@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwere berichten »

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑