Het gaat zo vaak anders dan gedacht

In de laatste nieuwbrief van januari heb ik een aantal positieve ontwikkelingen geschetst.
Zo schreef ik dat de torenhoge prijzen van nieuwbouwhuizen eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken.
Het tegendeel is waar; ze zijn nog verder gestegen.


Woonhof op het Zuidbroek te Wierden

We hebben, als bestuur, ons best gedaan om tot overeenstemming te komen met een ontwikkelaar/procesbegeleider met het doel om een woonhof te realiseren op het Zuidbroek in Wierden.
Toch bleek uiteindelijk dat er niet voldoende draagvlak was voor de samenwerking.
Dit proces heeft veel tijd en energie gekost maar we hebben er vooral veel van geleerd.

We zijn nu andere mogelijkheden aan het verkennen om een woonhof te realiseren en hebben in het laatste gesprek met de gemeente Wierden op 19 april ervaren dat ze ons daarbij willen helpen.
De bestemmingsplanprocedure is in werking gezet en de planning is dat de grond in het laatste kwartaal van dit jaar bouwrijp wordt gemaakt.
Verder hebben we gesproken over de overdracht van de grond, het aantal woningen en het aanzicht van de woonhof en woningen.
Kortom, het wordt steeds concreter.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u alsnog geïnformeerd worden over een woonhof op het Zuidbroek?

Wordt lid als u nog geen lid bent!

Geef dit dan door via ons mailadres info@hofketewierden.nl.

Dan ontvangt u ook de specifieke nieuwsbrieven over een woonhof op het Zuidbroek waarin nog meer informatie staat.

Voor de zomervakantie gaan we een keuze maken voor een bouwer/aannemer.
Een belangrijke stap in het proces dus geef u op en praat/denk mee!


Overige locaties

We gaan door met het zoeken naar geschikte locaties in de Gemeente Wierden.

Zo is er de werkgroep ‘Noaberserf’ gevormd.
De groep bestaat uit 3 leden van onze vereniging die al een aantal keren bij elkaar geweest om plannen te maken die kunnen leiden tot een woonhof in het buitengebied.


In de vorige nieuwbrief staat meer informatie over herbestemmingen van vrijkomende agrarische bedrijven.

Heeft u ook interesse? Maak het kenbaar via info@hofketewierden.nl en sluit u aan bij deze groep.

Verder zijn we in gesprek met enkele particulieren die grond in bezit hebben en samen met ons willen onderzoeken of er een woonhof kan worden gerealiseerd. 


Positieve ontwikkelingen

Toch mooie en positieve ontwikkelingen om van 2022 een mooi jaar te maken.
Zo sloot ik mijn nieuwbrief van januari 2022 af.
Het kan nog! 
Ook als het soms anders gaat dan gedacht.


Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)