Het is al weer een hele tijd geleden dat we u via deze website hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een woonhof in Wierden. Toch is er er in de tussentijd veel gebeurd.

Ondanks Corona hebben we digitaal contact onderhouden met de Gemeente Wierden. Er zijn gesprekken geweest met de erfcoach om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een woonhof in het buitengebied van Wierden.

Bijna een jaar na de oprichting van onze vereniging hebben we op woensdag 19 mei dit eindelijk kunnen vieren door een fysieke bijeenkomst voor alle leden. Het was een gezellige avond en de taart was heerlijk! 


Mogelijke woonhof in Zuidbroek

Dinsdag 18 mei hadden we digitaal overleg met de gemeente Wierden. Omdat de gemeente (tijdelijk) een nieuwe medewerker had aangesteld hebben we in dit overleg nog eens herhaald wat we verstaan onder een woonhof. 


Veel mensen denken bij ons initiatief aan een Knarrenhof. Wij hebben verduidelijkt dat we juist geen Knarrenhof voor ogen hebben en wat dan wel en voor wie. Ook hebben we toegelicht waarom we graag een woonhof willen. Dan komt ook altijd weer de vraag op tafel waar in Wierden een woonhof mogelijk is. Eerlijk gezegd werden we toen blij verrast door het antwoord van de gemeente Wierden. Ze willen samen met ons onderzoeken of een woonhof in Zuidbroek mogelijk is. Het gaat dan om 10 tot 12 woningen rond een gezamenlijke binnentuin. 

Woensdag 22 september hebben we een avond gehad met de belangstellende leden voor een woonhof in Zuidbroek. Die avond hebben we met elkaar nagedacht over een verdere invulling en heeft ieder zijn/haar voorkeuren kunnen uitspreken. De uitkomsten van deze avond nemen we mee naar een volgend overleg met de gemeente Wierden.

Mocht u belangstelling hebben voor het wonen in een woonhof in Zuidbroek of een andere locatie dan kunt u lid worden van onze vereniging. U kunt zich opgeven via
https://hofketewierden.nl/aanmelden-als-lid/

U leest daar ook wat de voordelen zijn van het lidmaatschap.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u dit via de optie ‘contact’:  https://hofketewierden.nl/contact/


Een woonhof op een boerenerf

In de media heeft u vast wel gelezen dat er de komende jaren een andere bestemming gezocht gaat worden voor boeren die gaan stoppen.

Wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de uitstraling van de boerenerf te behouden en in de boerderij en/of schuren appartementen te realiseren. Veel mensen van alle leeftijden willen op zo’n boerenerf wonen en eventueel werken. U kunt daarbij denken aan een voedselbos, natuurbeheer, een rustpunt voor fietsers en wandelaars enz. 


Mooie voorbeelden

Er komen steeds meer voorbeelden van woonvormen waarbij het samen leven in een woonhof en naar elkaar omzien centraal staan. Neemt u eens een kijkje op onze website of google eens met de zoekopdracht ‘woonhof’.


Als vereniging onderhouden we ook contact met omliggende gemeenten waar wooninitiatieven door burgers worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is de Noaberhof Op ’n Esch in Rijssen van de Stichting Noabershof Riessen. Op onze website vind u meer voorbeel
den.


Vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (Voorzitter)