Interview in De Driehoek

25-08-2020 met dank aan JJolien van Gaalen / Van Gaalen Media (foto’s en tekst)

door Jolien van Gaalen / Van Gaalen Media

“Samen staan we sterker”, vertelt Heino Denneman. “En het is makkelijker om toekomstige contracten te tekenen. Tot slot brengt dit de groep belangstellenden dichter bij elkaar.” Daarom is de verenging Hôfke te Wierden in het leven geroepen. Op 20 augustus hebben Heino Denneman en Jan Buijse bij Van Goor Schuurman Notarissen de officiële akte tot oprichting getekend.

WIERDEN – “In 2013 zijn daartoe de eerste stappen gezet”, vertelt Heino. “Toentertijd is er een project geweest in wijk De Weuste om een woonhof te realiseren. Zij waren al redelijk ver en hebben op een gegeven moment tijdens een informatieavond laten weten dat ze hiermee bezig waren. Daar is een kerngroep uit voortgekomen, die contacten onderhield met onder meer de gemeente en provincie. Helaas is de initiatiefnemer overleden en heeft de partner het perceel moeten verkopen. Als kerngroep hebben wij besloten om uiteindelijk wel door te gaan. Daarbij kijken wij nu ook verder dan de Weuste. We hebben hele goede contacten met de gemeente, met de ambtenaren en wethouder Coes. Inmiddels is het plan voor een woonhof opgenomen in de bijgestelde woonvisie. Daarnaast zien alle politieke partijen het ook zitten. Ook de provincie Overijssel heeft positief gereageerd. Ondertussen kijken we verder naar mogelijke locaties voor de woonhofjes.”

Van daaruit is besloten om de vereniging op te richten. “Met een vereniging sta je sterker, ook tegenover provincie en gemeente. En bij de aankoop van grond is een rechtspersoon nodig en kunnen we makkelijker de benodigde contracten tekenen. Daarnaast heb ik het idee dat dit deze vereniging de groep veel dichter bij elkaar brengt.”

Bestuur
De kerngroep bestaat naast Heino Denneman uit Jan Buijse en Anneke Doornbos. Zij zijn van plan om plaats te nemen in het bestuur. Gert Santema is als adviseur betrokken, maar heeft aangegeven dat hij lid wil worden en zich beschikbaar stelt als bestuurslid. “Nu de vereniging een feit is gaan we een bijeenkomst beleggen waarbij het bestuur gekozen kan worden”, vertelt Anneke. “Naast deze bestuursleden zijn er adviseurs op de achtergrond met veel kennis en know-how.”

Behoefte
“Met deze vereniging willen we proberen om voor een groep gelijkgestemden meerdere woonhofjes in de gemeente realiseren. Het is niet zo dat de vereniging stopt als er een hofje is. Daarbij kijken we ook over de oorspronkelijke locatie in De Weuste heen: het is interessegebonden. In principe is het voor de gemeente Wierden, maar het kan ook net daarbuiten zijn. Het is een landelijke tendens dat mensen langer thuis blijven wonen. En er blijkt behoefte te zijn om dicht bij elkaar te wonen, aan noaberschap. Dat merken we in Wierden ook, want er waren al belangstellenden voordat het in de media terechtkwam. Het zijn niet alleen ouderen die interesse hebben, maar ook jongeren.”

Levensloopbestendig
Anneke: “Mensen zijn toe aan specifieke woningen, aan wonen op maat. Ook met het oog op de toekomst, zij willen levensloopbestendig wonen. We hebben een voorkeursonderzoek gedaan onder de belangstellenden, daarbij is naar voren gekomen dat zij gesteld zijn op hun privacy. Dus iedereen woont straks wel privé met een eigen tuin. Maar als het nodig kunnen is zij een beroep doen om de mensen die om hen heen wonen. Het gaat om diversiteit en wat je voor elkaar kan betekenen. Maar daarbij geldt wel: niks moet, alles mag. Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze iets wordt opgedrongen. Het woongenot staat bovenaan, maar dat kan aangevuld worden met hulp en gezellige bijeenkomsten in de buurt. Natuurlijk is noaberschap al een traditie hier, maar in zo’n hofje zou dat versterkt kunnen worden.”

Heino: “In het hofje wordt een ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijke activiteiten, maar dat is niet verplicht. Het is wat mensen zelf willen en wat mogelijk is op een locatie. Maar samen blijft wel de kern. Dat past ook heel goed in Twente.”

Gemêleerde groep
Momenteel zijn er ruim 30 belangstellenden. “Deels echtparen, maar ook alleenstaanden. Het is een gemêleerde groep. We verwachten dat er ongeveer twintig lid worden en we denken dat dit aantal toe gaat nemen nu de vereniging is opgericht.”

Aantrekkelijker
“Mensen van eind 50 of begin 60 wonen vaak in eengezinswoningen en willen liever wat kleiner wonen”, aldus Anneke. “Vaak zit er ook een grote tuin bij dat eigenlijk te veel voor hen is, dat willen zij vaak niet meer. Als zij doorstromen naar een kleinere woning kunnen jonge gezinnen of starters hun intrek nemen in deze huizen. Hierdoor wordt de gemeente ook weer aantrekkelijker voor deze groepen. Mensen hoeven echt niet per se in een appartement. Er zijn genoeg andere vormen te bedenken, zoals een huis met een kleinere tuin in een woonhofje. Daar hebben zij toch hun privacy, maar is ook een gemeenschappelijke component als zij daar behoefte aan hebben.”

Contact
Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden als belangstellende, dat gaat gewoon door. Vrijblijvend informatie aanvragen is altijd mogelijk. Dat kan via de website Aan de Weuste, www.aandeweuste.nl, via hofketewierden@outlook.com of door te bellen met Heino Denneman via 06- 498 28 229.

“Aan een nieuwe website van Vereniging Hôfke te Wierden wordt nog gewerkt,” zegt Heino. “De huidige site gaat eind dit jaar eruit en binnenkort komt er een koppeling naar de nieuwe website. Tot die tijd kunnen mensen gewoon het informatieformulier invullen op de website Aan de Weuste.

1 reactie

  1. Pieter Parmentier

    Prachtig initiatief.
    Met vriendelijke groet,
    Pieter Parmentier
    Initiatiefnemer Erfdelen NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑