Buitengebied.

Een aantal leden van onze vereniging hebben bij aanmelding aangegeven de voorkeur te geven aan een woonhof in het buitengebied. De komende jaren zijn er misschien kansen om dit te realiseren omdat meer boeren om welke redenen dan ook, gaan stoppen met agrarische activiteiten. We hebben al een paar keer overleg gehad met de erfcoaches om dit te bespreken met agrariërs die willen stoppen zodat zij dit als optie kunnen meenemen in hun denken over de toekomst van hun erf. Door de bestaande boerderijwoning bijv. in twee appartementen te verdelen en in de schuren enkele appartementen te maken wordt de uitstraling van het oorspronkelijke erf behouden.

Zo is er de werkgroep ‘Noaberserf’ gevormd.
De groep bestaat uit 4 leden van onze vereniging die al een aantal keren bij elkaar geweest om plannen te maken die kunnen leiden tot een woonhof in het buitengebied.